MMR chce zjednodušit instalaci solárních panelů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přichází s návrhem zjednodušení stavby solárních panelů, které mohou přispět k řešení energetické krize.

Nově má být možné instalovat solární panely pro výrobu elektřiny (FVE) do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon.

Ilustrační fotografie

„Řešíme energetickou krizi způsobenou Putinovou válkou. Zvládneme ji i díky rychlé výstavbě solárních panelů všude tam, kde je to vhodné. Už teď není ve většině případů třeba řešit instalaci se stavebním úřadem. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ale jdeme dál a přichystali jsme zcela zásadní zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných zdrojů energie včetně instalace solárních panelů. Mimo jiné také jednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu, hasiči i památkáři. Musíme najít vyvážení mezi ochranou veřejných zájmů, která se zejména ve městech dnes vykládá dosti extenzivním způsobem a akutních potřeb obyvatel v současné energetické krizi,” říká místopředseda vlády pro digitalizace a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

MMR se zasazuje o zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW, od kterého je nutné získat licenci podle energetického zákona. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných zdrojů energie zcela ve volném režimu. Zjednoduší se také povolování samostatných staveb obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW, které nebudou vyžadovat jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. 

Při stavebních úpravách, kde bude součástí instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzována podmínka vzhledu stavby, protože jde o subjektivní kritérium. „Všechny tyto úpravy jsou součástí změny zákona, který jsme za mně svěřené ministerstvo předložili vládě k projednání. Zároveň je nutné, aby energetické firmy plynule připojovaly již instalovaná řešení do sítě, stále mám totiž informace, že je s tím v některých částech republiky, zejména na Moravě problém. Na to se ještě musíme jako vláda zaměřit, i když jsme tím směrem již intervenovali,“ dodává Ivan Bartoš.

MMR současně připravuje v úzké spolupráci s dalšími resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, biomasa atd., a to z pohledu konkrétního druhu obnovitelného zdroje energie, ať už jde o agrovoltaiku nebo plovoucí fotovoltaiku, malé větrné turbíny atd. 

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme