MMR: IROP 2014-2020 končí, IROP 2021-2027 startuje

Integrovaný regionální operační program (IROP) je největším programem, přes který se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů. V současné době se blíží ke konci programové období 2014-2020, v němž mohli žadatelé žádat o dotace z částky 145 mld. Kč.

I přes vysokou alokaci a různorodost podporovaných oblastí ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že se České republice daří úspěšně čerpat celou částku, kdy byla většina financí už rozdělena na více než 11 600 projektů. Příjemcům bylo dosud proplaceno 80 mld. Kč.

„Hlavním cílem IROPu je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel. Program totiž zohledňuje různorodé potřeby obcí, měst, krajů i státu. Z toho také vyplývá široká škála podporovaných oblastí, a to od regionálních silnic, přes školy, školky, nemocnice, hasiče, zateplování bytových domů, památky nebo elektronizace výkonu veřejné správy. V současné době máme už přesnou představu, jak bude IROP pokračovat v dalším programovém období,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V právě končícím programovém období bylo například zrealizováno 130 projektů z oblasti infrastruktury zdravotních služeb za 6,8 mld. Kč. Došlo tak k modernizaci 4 738 lůžek a 767 specializovaných lůžek, podpořeno bylo 69 nemocnic a zdravotnických zařízení. V oblasti infrastruktury sociálních služeb a sociálního podnikání bylo zrealizováno 790 projektů za 4,9 mld. Kč. Integrovaný záchranný systém má na svém kontě 460 zrealizovaných projektů za 3,7 mld. Kč. Velké investice šly také do dopravy. 28,3 mld. Kč získalo celkem 1 618 projektů. Modernizováno tak bylo například 770 km silnic II. a III. třídy, 63 přestupních terminálů, nakoupeno bylo 853 nových nízkoemisních vozidel MHD. V oblasti infrastruktury pro školství bylo zrealizováno 2 189 projektů za 17,5 mld. Kč. Zmodernizováno bylo například téměř 300 školek, které poskytnou kapacitu 14 425 dětí.

IROP pokračuje i v novém programovém období 2021-2027, ve kterém bude i několik novinek. Přibydou nové oblasti podpory, jako je třeba podpora veřejné infrastruktury v udržitelném cestovním ruchu, revitalizace veřejných prostranství obcí a měst. První výzvy z nového IROP budou vypsány na jaře příštího roku hned poté, co Evropská komise program schválí. Mezi prvními výzvami budou ty, které se osvědčily ve stávajícím IROPu. Přes velké množství témat v programu počítáme, že během roku 2022 vyhlásíme výzvy ve všech těchto oblastech.

„IROP bude podporovat pět základních oblastí. První jsme nazvali Konkurenceschopnější a inteligentnější Česko, kam patří zejména kybernetická bezpečnost, dále pak Zelenější, nízkouhlíkové a odolné Česko, což bude zaměřeno na nízkoemisní a bezemisní vozidla, Propojenější Česko, kde budeme pokračovat ve výstavbě obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, Sociálnější a inkluzivnější Česko, kdy dojde například k další podpoře mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, a konečně Česko bližší občanům, v němž se zaměříme na infrastrukturu pro bezpečnou motorovou dopravu, revitalizaci veřejného prostranství a mnohé další projekty,“ doplnila ministryně Dostálová.

Opět se bude jednat o jeden z největších operačních programů v České republice s alokací ve výši 124 mld. Kč. Žadatelé v novém IROPu mají nejvyšší čas pustit se do přípravy projektů. Abychom jim pomohli v orientaci, co je nového a co mohou v IROPu očekávat, navštívili jsme během září poslední čtyři kraje s naší Roadshow k IROP, která byla přerušena covidem. Máme tak za sebou návštěvu všech krajských měst a naše semináře navštívilo celkem 1 756 posluchačů z řad potenciálních žadatelů. Pro konzultace záměrů jsme spustili i konzultační servis na stránkách ks.crr.cz, kde mohou zájemci získat více informací o podmínkách programu a rady jak, svůj projekt připravit.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme