MMR: IROP vloni podpořil 1 696 nových projektů za více než 37 miliard

V loňském roce bylo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, proplaceno 3 363 žádostí o platbu v celkové výši jednadvaceti miliard korun.

Za celé období 2014-2021 podpořil IROP přes dvanáct tisíc projektů za 158,6 miliard korun z fondů EU. 26,2 miliardy z této částky tvoří finanční prostředky REACT-EU, které jsou určeny na boj s dopady pandemie covid-19. Z celkové alokace IROP je ke konci roku 2021 proplaceno 59 %.

Ilustrační fotografie

„Největší částkou byly v roce 2021 podpořeny projekty z dodatečných prostředků z REACT-EU, jedná se o již zmíněných 26,2 miliardy korun. Podpora REACT-EU směřuje na vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení, integrovaného záchranného systému (IZS) a sociální infrastruktury. Druhou největší částku získaly projekty zaměřené na silnice II. třídy – téměř 3,5 miliardy korun a na třetím místě jsou to projekty na obnovu památek, muzeí a knihoven s podporou 1,6 miliardy,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Více informací o rozdělených finančních prostředcích mezi jednotlivé oblasti podpory IROP naleznete ve shrnujícím factsheetu za rok 2021.

Díky podpoře z IROP mohou řidiči využít již 853 km opravených silnic a cestující ve veřejné dopravě 867 nových vozidel, které jsou ekologičtější, např. autobusy na plyn a elektřinu, trolejbusy nebo tramvaje. Sociální služby mohou nyní poskytovat své služby v 1 310 nových nebo modernizovaných zázemích. Pacientům je k dispozici 129 modernizovaných pracovišť s novým lékařským vybavením.

Ilustrační fotografie

Rodiče jistě uvítají modernizované školky, celkem se jedná o 321 školek, které navýšily svou kapacitu a mohou tak přijmout více dětí. Díky energeticky úsporným opatřením hrazeným z IROP může přes 60 700 tisíc domácností ušetřit za energie. Turisté se mohou těšit na 96 zrevitalizovaných památek. Počty ukončených projektů a jejich výsledků budou ještě narůstat až do konce roku 2023. Ve shrnujícím factsheetu najdete další dosažené výsledky a to jak za celé období, tak samostatně za rok 2021.

Nejnákladnějším projektem roku 2021 je projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. – Technika pro zásahy na nebezpečné látky – speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky“, podpořený rovněž z prostředků REACT-EU.

Díky projektu s dotací téměř 850 milionů z fondů EU bude pořízeno v jednotlivých krajích 80 kusů specializované techniky určené pro řešení mimořádných událostí ve spojitosti s covid-19. Jedná se o 45 kusů cisternových automobilových stříkaček, 27 kusů automobilových žebříků nebo 8 kusů kombinovaných hasicích kontejnerů. Díky nové technice a jejímu vhodnému rozmístění na území ČR bude HZS ČR připraven k zajištění rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu při mimořádných událostech souvisejících nejen s pandemií, ale i s výskytem nebezpečných látek.

Ilustrační fotografie

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) jako poskytovatel dotace vítá a podporuje. Konkrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny, což IROP nyní umožňuje. Více na webu MMR.

Příklady úspěšných projektů si můžete prohlédnout na webu Regiony nás baví.
Výzvy IROP jsou téměř již vyčerpány, poslední volné prostředky jsou k dispozici zejména ve specializovaných výzvách REACT-EU.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme