MMR podpoří cestovní ruch více než 90 miliony korun

Celkem 66 projektů podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2019 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.Projekty zaměřené na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na marketingové aktivity organizací destinačních managementů si mezi sebou rozdělí více než 90 milionů korun. Na podzim budou spuštěny poslední výzvy tohoto programu.

„Program na podporu cestovního ruchu letos opět přispěje například na vznik nových turistických odpočívadel, turistických navigačních systémů, doprovodné infrastruktury i pro handicapované, aby turisté v naší republice měli na svých cestách pokud možno co největší komfort. Jedině tak se nám podaří udržet nastolený trend zvyšování příjezdu počtu turistů,“uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Podpora jde ze dvou podprogramů strukturovaných do tří dotačních titulů. Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu je určen širokému spektru příjemců a je zaměřen zejména na zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, zvýšení kvality služeb, rozšíření nabídky a rozložení turistů v prostoru a čase. Druhý podprogram podporuje organizace destinačních managementů v marketingových aktivitách napříč všemi destinacemi České republiky.
 
Navrhované dotace pouze ze státního rozpočtu jsou ve výši maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce, max. 5 milionů korun. V rámci dvou výzev bylo přijato celkem 99 žádostí s celkovým požadavkem dotace více jak 147 milionů korun. V rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je navržena podpora 49 akcím ve výši 78,4 milionů korun. Dále je navržena podpora 17 akcí ve výši až 16 milionů korun z oblasti podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu.
 
Více informací na webu MMR:

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby

Doporučujeme