MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky. Žadatelé získají lepší přehled o chystaných programech

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev v jednotlivých čtvrtletích.

Ministerstvo v něm informuje také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře. Údaje budou průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu. 

Ilustrační fotografie

„V rozhovorech se zástupci obcí a dalšími žadateli o dotace často zaznívá, že je pro ně důležité, aby o možnostech státní podpory věděli co nejdříve. Čas hraje při přípravě kvalitního projektu zásadní roli. Jednání o rozpočtu jsou každý rok velmi tvrdá, úplně garantovat objem dotací na další roky proto není možné. Přesto se na MMR snažíme, aby byla podpora například dostupného bydlení co nejvíce předvídatelná,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

MMR plánuje, že v rámci výzev v národních dotačních programech 2023–2025 poskytne žadatelům až 4 miliardy korun ročně. Prioritu bude mít podpora bydlení a rozvoj regionů. V návaznosti na střednědobý rámec chystáme změny v jednotlivých národních dotačních titulech. Se zástupci obcí a dalšími potenciálními žadateli jsme už o některých úpravách jednali na workshopech a kulatých stolech. Výsledkem by mělo být zefektivnění správy dotací a zjednodušení práce pro MMR i žadatele.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme