MMR: REACT-EU poskytne 230 milionů na rozvoj hygienických stanic a laboratoří testujících covid-19

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které spravuje speciální finanční zdroje z evropských fondů, tzv. REACT-EU, určený na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19, vyhlásilo výzvu na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování.

Vyčleněno je pro ně 230 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

„Jsem ráda, že se nám i vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s covid-19 podařilo vyhlásit výzvu určenou na modernizaci a vybavení našich krajských hygienických stanic a laboratoří. Nemocnice si budou moci pořídit např. laboratorní vybavení a informační systém pro podporu testování ve školách,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Na boj s covid-19 se podařilo získat dodatečné prostředky z Evropské unie v rámci tzv. 2. tranše. Díky ní můžeme z peněz EU zafinancovat všech 97 nemocnic v objemu 18,6 mld. Kč, jejichž projekty byly předloženy do 98. výzvy zaměřené na podporu klíčových lékařských pracovišť jako JIP, ARO, interny, kardiologie. I v  této 98. výzvě bylo umožněno modernizovat a vybavovat laboratoře. Díky REACT- EU výzvám tak přispějeme k efektivnějšímu boji s covid-19 a jinými infekčními onemocněními,“ dodala ministryně.

Výzva „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“ je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury a vybavenosti všech 14 hygienických stanic a dále na rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování. Cílem je vybavit potřebnou laboratorní technikou všechny hygienické stanice v ČR a dále 49 nemocnic, které jsou součástí sítě urgentních příjmů 2. typu a mají klíčové regionální postavení v boji s pandemií. Jde o všechny nemocnice z této kategorie, které mají od Státního zdravotního ústavu k dnešnímu dni povolení provádět laboratorní vyšetřování na původce covid-19.

Na výzvu je vyčleněno 230 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Jde o další prostředky z finančního balíčku REACT-EU, ze kterého se v rámci 100. výzvy podpořilo laboratorní vybavení do všech velkých nemocnic, které jsou součástí sítě urgentních příjmů 1. typu nebo mají infektologické pracoviště, a to v částce téměř jedné miliardy korun.

Detailnější informace o výzvě „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ od 11. listopadu 2021.

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.

Projektové záměry je možné konzultovat přes konzultační servis IROP.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme