MMR zveřejnilo podmínky programu COVID – Školy v přírodě

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v dotačním titulu COVID – Školy v přírodě. Ubytovací zařízení, která se specializují na pořádání škol v přírodě, tak mohou od 10. prosince žádat o dotaci jako finanční podporu za zrušené nasmlouvané a neuskutečněné pobyty. Ministerstvo má pro žadatele připraveno 65 milionů korun.

„Nemožnost dětí účastnit se na přelomu jara a léta škol v přírodě, mělo velké dopady na ubytovací zařízení, která se na tyto pobyty specializují. Často mají speciální vybavení a podmínky a oproti hotelům, penzionům a dalším ubytovatelům, nemohly začít podnikat již v květnu, ale později. Přišli jsme tak s dotačním programem, který navazuje na náš program COVID-Ubytování a rozšiřuje ho o tyto podnikatele,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Oprávněným žadatelem je provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, který poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinskou činnost. Žadatel uvede v žádosti o dotaci identifikační údaje provozovny hromadného ubytovacího zařízení, ke kterému se budou vztahovat předložené nasmlouvané pobyty škol v přírodě, neuskutečněné v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 včetně lůžkové kapacity těchto zařízení.

Příjem žádostí o dotaci poběží od 10. prosince 2020 do 12. února 2021. Více informací o programu naleznete na webu MMR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme