Mobilní aplikace dopravu ve městech nezlepšily. Mileus proto sází na kombinaci s MHD

Služba Uber před lety změnila dopravu ve městě. Namísto klasických taxíků a jejich přivolávání přes dispečink využila chytré telefony a s pomocí mobilní aplikace umožnila zákazníkům sehnat řidiče, kteří jsou nejblíže a zároveň nabídnou za přepravu nejnižší cenu. 

Namísto poklesu počtu automobilů v centrech přinesla „uberizace dopravy“ jejich další nárůst. Spoluzakladatel české služby Liftago Juraj Atlas se proto rozhodl do řešení problému více zapojit městskou hromadnou dopravu a řešit její návaznost na sdílené jízdy.  

Juraj Atlas, zakladatel startupu Mileus. Foto:Mileus

Českou odpovědí na Uber byl startup Liftago, který založil v roce 2012 Juraj Atlas s Martinem Hausenblasem a později přizvali spoluzakladatele Ondřeje Krátkého. Juraj Atlas během šesti let získával v rámci projektu zkušenosti v oblasti městské dopravy, když Liftago budoval a řídil z pozice generálního ředitele.

Při této příležitosti si začal všímat, že „uberizace“ přepravy lidí ve městech neplní jeden z hlavních cílů. „Firmy poskytující osobní přepravu s pomocí online platforem, takzvaných ride hailing, jako je Uber, Lyft, Zipcar, Car2Go a řada dalších, oproti očekávání dopravní situaci ve městech nezlepšily, ale naopak ji začaly zhoršovat a zahlcovat města svými auty,“ upozorňuje Juraj Atlas.

Proto se v polovině roku 2018 začal zabývat novým projektem Mileus. Jeho cílem bylo hledání řešení nového problému automobilové dopravy, který se začal šířit zejména v amerických, ale i západoevropských městech. „Snažím se využít zkušenosti, které jsem získal v Liftago, k hledání cest, jak ulevit městům od rostoucí dopravy. Jde o to, nalézt nový způsob organizace městské dopravy, který by byl dlouhodobě udržitelný, aniž by omezil mobilitu lidí. V současné době takové řešení nikde na světě neexistuje,“ popisuje Juraj Atlas.

Lepší průjezdnost měst

Právě Mileus by tak měl městům ulevit od osobní automobilové dopravy. „Pomůže lidem se pohodlně a včas dostat do práce nebo za zábavou a opět domů efektivním, koordinovaným systémem propojujícím městskou hromadnou dopravu a individuální přepravní služby. Cílem je motivovat návštěvníky a obyvatele měst, a především jejich okolí, aby nechali svá auta doma a využili raději sdílené přepravní kapacity a MHD. To přispěje k lepší průjezdnosti měst, snížení emisí i omezení počtu nehod. A zároveň díky interoperabilitě různých druhů dopravy zajistí potřebnou dopravní obslužnost na okrajích měst a předměstích, kde většinou pokulhává,“ vysvětluje Juraj Atlas principy nové služby.

Kolony představují problém v mnoha městech. Foto: Shutterstock | LEEDDONG / Shutterstock.com

Automatizovaná návaznost na městskou hromadnou dopravu by podle něj zároveň měla usnadnit provozování individuálních dopravních služeb, sdílení vozidel a spolujízdy na okrajích měst, kde se to dosud jejich provozovatelům příliš nevyplatilo. Protože je startup teprve v začátcích, musí se se svou myšlenkou především prosadit na trhu. „To nejtěžší teprve přijde – obchodní jednání s dopravci a správami měst a obcí. Jinak jsou dostupné všechny potřebné informace – údaje o dopravě, data o městské hromadné dopravě, naše technologie je podpořená univerzitní výzkumnou studií, která probíhala šest let. Využíváme probabilistické modely a vyhodnocování dat v reálném čase. Dokážeme průběžně sledovat pohyb jak MHD, tak vozidel přepravních služeb včetně taxi a v každém okamžiku vyhodnocovat tu nejlepší možnou kombinaci,“ vysvětluje zakladatel startupu Mileus.

Data od dopravců

Typickým uživatelem služby by měl být obyvatel bydlící na okraji města nebo v některé z okolních obcí, dojíždějící do širšího centra nebo přes něj za prací, službami a zábavou. „Našimi obchodními zákazníky jsou jednak provozovatelé přepravních služeb, jednak města a obce. Ti se na provozování služby finančně podílí a dodávají do ní potřebná data. Našim nepřítelem je pohodlí vlastního auta. Právě proti zbytečným jízdám málo vytížených osobních vozidel naším řešením bojujeme,“ porovnává Juraj Atlas.

Začátkem roku 2020 chce startup představit funkční verzi svého produktu a integrovat ji u prvních pilotních měst. Ta by měla být alespoň tři – jedno v České republice, druhé v další zemi střední a východní Evropy a třetí v západní Evropě. „Na základě těchto pilotních projektů naši technologii odladíme a zdokonalíme a připravíme se produktově i organizačně na její prodej v dalších regionech. Potenciál spatřujeme nejen v EU, ale i v Severní a Jižní Americe a v Asii,“ plánuje Juraj Atlas další expanzi.

Pilotní projekt v Praze

Klíčové je, že startup má v současnosti možnost získat mnoho souborů takzvaných otevřených dat o dopravě, které využívá jako vstupy pro přípravu modelů, na kterých staví svůj produkt.

Pilotní projekt plánuje Juraj Atlas spustit v Praze. Foto: Mileus

„Nejsme přímo závislí na ochotě jednotlivých měst poskytnout nám jinak nepřístupná data. Naše obchodní strategie se zaměřuje jednak na firmy – provozovatele přepravních služeb, jednak na veřejnou správu. Ve firemním segmentu očekáváme delší prodejní cykly, až v řádů čtvrtletí či pololetí a ve veřejné správě ještě delší. Tam budeme především budovat partnerské vztahy. Možných řešení dopravních problémů je celá řada, a proto si myslíme, že je vhodné přicházet za městskou správou s ucelenou, integrovanou nabídkou,“ popisuje Juraj Atlas obchodní model společnosti.  

Na jaře příštího roku se má projekt testovat v Praze. Vzhledem k podepsané smlouvě ale Mileus zatím nemůže k chystané zkoušce zveřejňovat žádné podrobnosti.

Model, se kterým přichází, má podle zakladatele startupu před sebou velké perspektivy.

„Očekává se, že míra urbanizace do roku 2050 vzroste ze současných 73 procent na více než 80 procent. Růst měst a související potřeba dojíždění spolu s opožděnou reakcí veřejné dopravy na nové socioekonomické podmínky přispívají a budou dále přispívat k růstu objemu individuální automobilové dopravy a tím i znečištění ovzduší. Města hledají různé možnosti, jak centrům měst ulevit – od zákazů vjezdu určitých typů vozidel po podporu cyklistiky. My budoucnost spatřujeme v multimodalitě, kde budou různé typy individuální a hromadné dopravy provázané a koordinované pomocí moderních technologií na základě inteligentního využití dostupných dat,“ uzavírá Juraj Atlas.

Dalibor Dostál

Startup Mileus v kostce

Projekt Mileus fakticky navazuje na model startupu Liftago. Jedná se ale o vyšší vývojový stupeň přepravy a další krok k dosažení udržitelné mobility ve městech.  Jeho cílem je vybudovat fungující model návaznosti městské hromadné dopravy v centrech měst a sdílené automobilové dopravy na předměstích a v navazujících obcích.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme