Moderní český kotel ohřívá mongolské učebny

V Mongolsku byl úspěšně dokončen a předán projekt Aid for Trade 2022 „Pomoc při zdokonalování vytápěcích systémů, seznámení s technologiemi České republiky“.

Rozvojovým záměrem projektu byla modernizace, zvýšení potřebné topné kapacity a náhrada starého způsobu vytápění učiliště TVET Erdene v provincii Tuv. Nový kotel zajistí snížení nákladů na vytápění o 50 % a bude šetrnější k životnímu prostředí.

Ilustrační fotografie

Český realizátor z firmy CONTECHIN GROUP s.r.o. ve spolupráci s mongolským partnerem Odborným učilištěm v Erdene, za podpory Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a mongolského Ministerstva školství a vědy, realizoval projekt Aid for Trade.

Dodávka moderního českého poloautomatického kotle o výkonu 210 kW zajistí snížení nákladů na vytápění o 50 %. Nové zařízení má také nižší spotřebu uhlí a tím pádem je šetrnější k životnímu prostředí. Další jeho výhodou je jednoduchá obsluha a menší nároky na počet operátorů. Zařízení bylo instalováno v nově vybudované kotelně, která zaměstnancům učiliště a studentům zajistí komfortní pracovní prostředí.

Součástí projektu bylo také 10denní školení mongolských pracovníků, kteří budou zařízení obsluhovat. Dále na budově internátu školy proběhlo zateplení fasády a další projekty se realizovaly i v učebnách.

V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Projekty Aid for Trade

Projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států, jsou součástí oficiální rozvojové spolupráce ČR. V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány relativně menší projekty s dobou trvání do jednoho roku.

Smyslem projektů je pomoc rozvojovým zemím začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Podstatou těchto projektů je dále přenos zkušeností, informací, know-how a přednášek na odborná témata, s cílem pomoci partnerským státům při usnadňování obchodu, pomoc státní administrativě při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu, rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru atd.

Návrhy do projektu Aid for Trade v Mongolsku se každoročně podávají přes Velvyslanectví České republiky v Mongolsku v termínu do 30. září předcházejícího roku realizace projektu. Bližší informace poskytne obchodně-ekonomický úsek ambasády na e-mailu commerce_ulaanbaatar@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autor: Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme