Moderní pěstování rostlin nebo hydroponická laboratoř v Ostravě. Nové trendy jsou součástí výuky

Střední zahradnická škola v Ostravě má nové laboratoře, ve kterých se budoucí zahradníci naučí moderní metody pěstování rostlin. Meristematická laboratoř je určená pro vegetativní množení rostlin in vitro rostoucích na umělých živných médiích.

Ve výzkumné hydroponické laboratoři si žáci osvojí pěstování rostlin v uzavřeném systému koloběhu vody. Škola má i nové centrum laboratorní praxe pro výuku biologie nebo ekologie. Nové laboratoře střední škola vybudovala s podporou Moravskoslezského kraje z evropských zdrojů.

Hydroponická laboratoř | Moravskoslezský kraj

„Nové laboratoře významně zvyšují atraktivitu naší školy, také jsou dalším zkvalitněním přírodovědné výuky. S příchodem nových poznatků a technologií se musí měnit i způsob výuky, což se ve Střední zahradnické škole Ostrava daří. Množení rostlin pomocí moderních biotechnologických metod umožní nová meristematická laboratoř, v hydroponické laboratoři si žáci ověří, že moderní pěstitelské metody mohou být efektivnější a hospodárnější. Například spotřeba vody je zde oproti polní produkci nižší až o 95 procent,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport. Doplnil, že tyto dvě nové laboratoře přišly zhruba na 7,7 milionu korun. S desetiprocentním příspěvkem z krajské pokladny ji škola vybudovala z evropského programu IROP.

Dalších 2,6 milionu korun stálo nové centrum laboratorní praxe. Z evropského projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II) byly opět za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje pokryty náklady ve výši 1,45 milionu korun na vybavení laboratoře, ostatní náklady a nutné stavební úpravy uhradila škola z vlastních prostředků.

Redakčně upravená tisková zpráva Moravskoslezského kraje

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme