Moderní rozvojový nástroj vázaných peněžních darů úspěšně spuštěn v Sýrii

Velvyslanectví ČR v Damašku ukončilo v květnu 2020 projekt rozvojové asistence se syrskou charitativní asociací Khotwa. Jedná se o pilotní projekt, který byl této syrské asociaci poskytnut v rámci vázaného peněžního daru na vybavení protetické laboratoře.

Asociace Khotwa pomáhá syrským obětem válečného konfliktu vyrovnat se s následky vážných zranění a přijmout novou životní situaci. Khotwa poskytuje handicapovaným a zejména dětským pacientům protetické pomůcky a rehabilitační programy, na které by jinak handicapovaní pacienti nemohli dosáhnout. Dodavatelem zařízení a nástrojů byla česká společnost PD Clean s.r.o.

Zapojení českého podnikatelského subjektu do humanitárních a rozvojových projektů v Sýrii umožnila implementace zcela nového nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR, který propojuje humanitární a rozvojové potřeby – jedná se o vázaný peněžní dar poskytovaný syrskému příjemci na realizaci konkrétní pomoci formou dodávky z České republiky.

„MZV připravilo moderní nástroj pro intervence na rozhraní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, který umožňuje flexibilně a rychle reagovat na potřeby i v těch nejsložitějších situacích, a zároveň nabízet produkty, technologie či služby od českého výrobce nebo dodavatele,“ upřesnil ministr Petříček.

Česká republika přispěla na zařízení, materiál a přístroje bezmála pěti miliony Kč. Tato podpora se uskutečnila v rámci vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016–2019“. Realizace těchto vázaných darů umožňuje českým podnikatelům zmapovat exportní příležitost na složitém, přesto ale potenciálně velmi zajímavém syrském trhu a snadněji navázat obchodní vztahy se syrskými partnery. Čeští exportéři se tak ve svých dalších obchodních a podnikatelských aktivitách mohou opřít o již získanou kladnou referenci.

• Teritorium: Sýrie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme