Moderní technologie a nové trendy táhnou firmy vzhůru

Firmy čím dál častěji využívají moderní technologie a přizpůsobují se novým trendům včetně prezentace na sociálních sítích nebo zapojení takzvaných influencerů. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Průzkum v rámci Roku nových příležitostí 2021 představil aktuální přístup podniků k marketingovým, digitálním a technologickým trendům. Nejvíce trendy je online marketing, nejoblíbenější sociální sítí Facebook, na který se dotahuje Instagram. Firmy často využívají také Youtube.

Ilustrační fotografie

Obchod a služby jdou s dobou

Zhruba čtvrtina podnikatelů vnímá největší posun v oblasti online marketingu, přičemž více je to patrné u firem – zejména u těch, jež působí v obchodu a službách. Průmysl v tomto ohledu mírně pokulhává. 

„Je to logické, segment průmyslu a zejména B2B je z hlediska propagace tradičně méně postaven na digitálních formách komunikace. Tvoří reálný, nikoli virtuální produkt či službu. Výrazné využití online komunikačních nástrojů sloužících k zobchodování komodity najdeme spíše v B2C segmentu,“ potvrzuje místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

Nesmělý nástup influencerů u MSP

Fenomén influencerů začíná nesměle pronikat i do malých a středních podniků (MSP). Obecně jejich zapojení více zvažují firmy a méně živnostníci, což je dáno mimo jiné rozsahem poskytovaných produktů.

Překvapivým momentem je potenciální zájem o využití influencerů do budoucna v oblasti výroby a průmyslu (41 %).

AMSP aktualizovala desatero pro podporu malých a středních podniků a živnostníků

Podnikatelé si tento pojem často spojují s populární hvězdou či známou tváří sociálních sítí. Vlivným „microinfluencerem“ ale může být například i matka na mateřské dovolené nebo řidič kamionu. Sdílené zkušenosti v podobě doporučení jsou často účinnější a mají dlouhodobější efekt než placené jednorázové kampaně.

Využití tohoto typu propagace je typičtější pro spotřebitelský trh s produkty pro určitou generaci, jež influencery sleduje (móda, kosmetika, dětské zboží). Marketingová oddělení si neuvědomují, že pokud osloví cíleně nové potenciální zákazníky skrze microinfluencery, mohou jejich okruh efektivně a bez větších nákladů rozšířit.

Jak využívají firmy sociální sítě?

Facebook je u nás nejstarší, a proto i nejrozšířenější sociální sítí. V současnosti je poměrně dobře ukotven na spotřebitelském, ale i průmyslovém trhu – tam se využívá poměrně masivně například při náboru nových zaměstnanců, nebo aktivitách CSR (společenské odpovědnosti).

Firmy ve službách využívají Facebook podle zmíněného průzkumu dokonce z 82%.

Facebook i Instagram se podnikům hodí pro nabídky služeb nebo produktů.  „Zde je nejvýrazněji patrný trend, že lidé už nechtějí číst, ale chtějí se dívat, “doplňuje  Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR.

Asi 44 % respondentů se chlubí svými videy na Youtube. Tuto skutečnost potvrzují i další data v průzkumu. Sociální sítě jako kanál zákaznické podpory využívají 3 z 10 subjektů. Necelá třetina zmiňuje, že o to má zájem v budoucnu.

Z méně tradičních podob obsahu se největší oblibě těší příběhy (využívá 28 % podniků) a kvízy, ankety (20 %). Projevuje se zvyšování potřeby externí komunikace – základem je dát o sobě vědět. Vcelku tradičně se jedná o fotky či videa s odborným obsahem – nejen vyobrazení produktu, ale také například jeho funkce, využití či nově hodně oblíbené návody montáží. Reálné příběhy v současnosti marketingově výborně fungují a mají silnou zákaznickou odezvu.

Asi dvě pětiny subjektů by rádo v budoucnu postavilo svou propagaci na videích, 31 % pak plánuje publikovat články nebo odborné texty. Jde o trendovou záležitost, kdy se jednotlivé firmy i obory vzájemně inspirují.

Novým trendům se nevyhýbá žádné odvětví

„Právě inspirace a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti „udržitelných projektů“, nás vedlo ke spuštění portálu „Společně-udržitelně“. Vedle odborných článků či novinek, se chceme podělit zejména o informace z realizovaných projektů např. v oblasti energií, odpadů či vodního hospodářství, které se mohou stát inspirací firmám napříč všemi sektory,“ říká člen představenstva Komerční banky, zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví David Formánek.

Evidentně se o tyto formy propagace výhledově začínají zajímat i podnikatelé a firmy z jiných oblastí ekonomiky, kde dosud nebyly obvyklé – typicky právě průmysl. V průmyslu se uplatňují jiné formy digitalizace než ve službách a spotřebitelském sektoru. V těch vládne právě digitální komunikační marketing. Kralují opět videa s nejvyšším procentem využití (39 %)

Asi 18 % subjektů využívá personalizaci e-shopu pro individuální zákazníky. Drobným překvapením může být nízký budoucí zájem o personalizaci e-shopu mezi podnikateli. Až 16 % subjektů má vlastní mobilní aplikaci a 17 % firem o tom uvažuje výhledově.

Další podrobnosti k výsledkům průzkumu v tiskové zprávě AMSP ČR

Vlastní mobilní aplikace opět nacházejí své uplatnění zdaleka nejvíce v oblasti služeb – nabízí ji už čtvrtina společností, což je v segmentu MSP relativně vysoké číslo. Dalších 18 % o tomto nástroji přemýšlí.

„Opět nepřekvapivě, nejméně zastoupený je tento nástroj ve výrobě. I tam sice vlastní aplikace i v rámci odběratelsko-dodavatelských řetězců existují a jsou vcelku rozšířené, ale mají robustnější podobu, nejsou na bázi chytrých mobilů,“ doplňuje k tomu Pavla Břečková.

Přibližně třetina subjektů má zájem o workshopy a konference na téma využívání umělé inteligence. Zájem o problematiku umělé inteligence není zatím v segmentu MSP nikterak masovou záležitostí (7 %).

Firmy už nicméně tuší, že to bude další směr, další vlna rozvoje, jež se dotkne podnikatelského prostředí a které bude vhodné se věnovat (27 %).  Vcelku logicky na tento směr nejvíce slyší průmysl (45 %).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme