Moderní technologie a nutnost změny v černohorské ekonomice

Pandemie koronaviru bude mít s velkou pravděpodobností drastický dopad na ekonomiku Černé Hory, která je postavena především na turismu. Podle prezidenta Milo Đukanoviće musí černohorská ekonomika změnit své nasměrování. Naděje může spočívat v oblasti podpory rozvoje moderních technologií.

Podle posledních odhadů Světové banky čeká v důsledku pandemie covid-19 ekonomiku Černé Hory v roce 2020 propad o 5,6–8,9 % HDP, Mezinárodní měnový fond pak uvádí, že se může jednat o oslabení až o 9 % HDP, schodek běžného účtu Černé Hory pak MMF odhaduje na 18 % HDP.

Pilířem černohorské ekonomiky je turismus. Příjmy z turismu tvoří v případě Černé Hory 24 % HDP. S ohledem na skutečnost, že běžně turistická sezóna začíná na černohorském pobřeží již v druhé polovině května, je zřejmé, že v letošním roce dojde minimálně k posunu začátku sezóny.

Černohorská Národní koordinační rada pro nakažlivé nemoci již sice oznámila, že otevření hotelů by mělo přijít ve 3. fázi zmírňování přijatých opatření, tedy od 1. června, zároveň ale upozornila, že znovuotevření hranic pro cizince bude jedním z posledních kroků, ke kterým Černá Hora přistoupí. Budeme-li optimističtí, mohly by se hranice opětovně otevřít v průběhu měsíce července – otázkou je, za jakých podmínek.

Turismus je v Černé Hoře postaven na zahraničních klientech. Jedná se převážně o turisty ze Srbska a z Ruska, ale také z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Německa, Francie, Polska i Číny. V roce 2019 navštívilo Černou Horu (625 000 obyvatel) 2,6 milionu turistů (z toho 2,2 mil. během letní sezóny). Příjmy z turismu dosáhly v roce 2019 1,1 mld. EUR, přičemž pouze 3–5 % pocházelo od domácí klientely.

Černé Hoře tak podle řady odborníků hrozí drastický ekonomický propad. Prezident Milo Đukanović proto v nedávném projevu prohlásil, že se Černá Hora musí zbavit své závislosti na turismu. Faktem je, že v posledních dvou letech vláda Černé Hory začala vyvíjet zvýšené úsilí v oblasti podpory rozvoje moderních technologií, v opštinách (krajích) začínají budovat tzv. technologické inkubátory, které mají podpořit inovativní firmy, v závěru roku 2019 byl vyhlášen tender na vybudování nového Národního vědecko-technologického parku v Podgorici apod.

Je zřejmé, že změny v nasměrování černohorské ekonomiky nelze dosáhnout ihned a není to možné ani bez pomoci a spolupráce s partnery ze zahraničí. Černá Hora je otevřena spolupráci jak v rámci regionu západního Balkánu, tak i se státy Evropské unie. Nabízí se tak potenciál pro uplatnění i českých firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora). Autorka: Jana Kálmán.

• Teritorium: Černá Hora

Doporučujeme