Moderní technologie společnosti TopolWater slaví úspěchy v Kosovu

Česká společnost TopolWater ve spolupráci se svým kosovským obchodním partnerem vystaví v Prištině další čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 2400 obyvatel.

Společnost TopolWater, která se specializuje na výzkum vlastních technologií a komplexní dodávku čistíren odpadních vod již 23 let, se stále více prosazuje v Kosovské republice. Kosovští zákazníci oceňují špičkovou kvalitu dodávaných technologií, které zaručují ekologický provoz při minimálních nákladech.

V minulosti realizovala firma TopolWater např. projekt čistírny odpadních vod pro kosovskou obec Badovac s 2400 obyvateli. V druhé polovině loňského roku zvítězila tato česká firma ve výběrovém řízení na dodávku čistírny odpadních vod pro obec se 700 obyvateli, která byla realizována v závěru loňského roku.

V současné době připravují technici české společnosti TopolWater technologické zařízení pro další čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 2400 obyvatel. Realizace projektu proběhne v Prištině na přelomu května a června tohoto roku. Bude se jednat o biologickou čistírnu odpadních vod s přerušovanou technologií čištění a dálkovým řízením (tzv. „flexidiblok“).

Projekt, kde počítačově řízený provoz optimalizuje chod čistírny v závislosti na množství odpadních vod, splňuje nejmodernější ekologické i ekonomické parametry. Při nízkých průtocích zůstává v systému jen takové množství vody, které je potřeba k udržení optimálních podmínek biologického procesu. Použitá technologie tak minimalizuje nejen spotřebu elektrické energie, ale i celkové náklady na údržbu a obsluhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme