Modernizace dopravní infrastruktury v Petrohradu

Město Sankt-Petěrburg se připravuje na rozsáhlou modernizaci dopravní infrastruktury a obměnu dopravních prostředků MHD s důrazem na snížení jejího vlivu na životní prostředí.

Rozsah plánovaných projektů bude zajímavou příležitostí pro firmy působící v tomto oboru. Stav ruského vozového parku a infrastruktury veřejné dopravy dosáhl kritické úrovně: více než 70 % vozidel a více než 80 % dopravní infrastruktury je za hranicí životnosti.

Ilustrační fotografie

Špatný stav veřejné dopravy vede k růstu používání osobních automobilů, což je v rozporu s cíli udržitelného rozvoje. Návrh nové dopravní strategie RF na období do roku 2030 (s prognózou do roku 2035) si klade ambiciózní cíle v souladu s plánovaným přechodem energetiky k nízkouhlíkovému hospodářství. Počítá například s dosažením nulové uhlíkové stopy MHD v městských aglomeracích, čtyřnásobným zvýšením rychlosti pohybu zboží, 50% zvýšením exportní kapacity železnic nebo 100% digitalizací přepravních dokumentů.

Modernizace dopravní infrastruktury v Petrohradu

Petrohrad je druhé největší město v Rusku, které disponuje obrovskou dopravní sítí. V souladu se strategickými cíli RF v oblasti dopravy připravuje rozsáhlou modernizaci dopravní infrastruktury a obměnu dopravních prostředků MHD.

Město plánuje přechod na nový model dopravní obslužnosti ve třech etapách, jejichž realizace by měla začít v dubnu 2022. Důraz bude kladen na životní prostředí (elektrická doprava a autobusy na CNG).

Dopravní prostředky – autobusy, tramvaje, trolejbusy, vagony metra

Se zahájením první etapy modernizace dopravní obslužnosti (duben 2022) se plánuje uvedení do provozu 800 nových autobusů. Následně po obnovení dopravní infrastruktury bude pořízeno dalších 2000 autobusů.

Státní podnik Gorelektrotrans plánuje v rámci osmiletého komplexního programu rozvoje elektrické dopravy v Petrohradu zásadně obnovit a doplnit vozový park tramvají a trolejbusů: 569 jednotek do roku 2023 a 647 jednotek ve druhé etapě do roku 2028. Pro centrální části města bude pořízeno 80 retro tramvají.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Federální vláda RF odsouhlasila nákup 950 vozů pro petrohradské metro v letech 2022–2031 z alokace finančních prostředků z Fondu národního blahobytu Ruska ve výši až 96,9 miliardy RUB (přibližně 1,17 mld. EUR).

O účast ve výběrových řízeních se budou ucházet nejdůležitější výrobci a dodavatelé dopravních prostředků působící v RF. (Pozn.: Předpokládá se rovněž účast ruské společnosti Sinara Transport Machines, která je partnerem plzeňské ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ve společných podnicích Sinara-Škoda а Vagonmaš, registrovaných v Petrohradu).

Ilustrační fotografie

Pozemní komunikace, metro a petrohradské podzemí

Za 10 let bylo na výstavbu vnitřní rychlostní magistrály v Petrohradu vynaloženo 200 mld. RUB (přibližně 2,4 mld. EUR), její další rozšiřování bude částečně financováno z federální půjčky ve výši 24 mld. RUB (přibližně 289 mil. EUR). Aktuálně se plánuje výstavba křižovatek a budování dalších úseků rychlostní magistrály v několika etapách do roku 2027.

Na výstavbu petrohradského metra bylo v roce 2021 vynaloženo 10 mld. RUB (přibližně 120 mil. EUR), tj. 1,35 % městského rozpočtu. V roce 2022 Petrohrad plánuje na další rozvoj metra alokovat 28 mld. RUB (přibližně 337 mil. EUR) a v dalších dvou letech 55 mld. RUB (přibližně 663 mil. EUR) ročně. (Pozn.: Moskva vynakládá průměrně ročně na rozvoj podzemní sítě metra 7–8 % municipálního rozpočtu).

Kromě výstavby nových zařízení se do roku 2024 plánují rozsáhlé opravy a modernizace 85 % městských komunikací.

Město se bude rovněž věnovat otázkám komplexního rozvoje petrohradského podzemí z důvodu nedostatku volných nadzemních ploch a zachování historického rázu centra a dalších částí města. V 70. letech 20. století byl již vypracován podobný rozvojový plán, který je s ohledem na aktuální stav infrastruktury potřeba pro posouzení dalších možností aktualizovat a převést do digitální formy.

Připravované změny dopravní infrastruktury v Petrohradu a požadavky na nové efektivní a k životnímu prostředí šetrné technologie mohou být zajímavou příležitostí pro zahraniční dodavatele, zejména pro etablované a lokalizované společnosti v RF. Jedná se například o výrobce a dodavatele prostředků MHD, dopravních systémů, stavební a inženýringové společnosti a společnosti zabývající se vývojem aplikací a informačních systémů. 

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Petěrburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme