Modernizace infrastruktury ve druhém největším městě Ázerbájdžánu

Díky investicím Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v rámci programu „Green Cities“ začne v roce 2022 modernizace infrastruktury západoázerbájdžánského města Gandža.

Evropské investice mají podpořit zavádění inovativních technologií do běžného chodu města a vylepšit kvalitu života jeho obyvatel.

Ilustrační fotografie

Druhé největší ázerbájdžánské město Gandža se na začátku března 2020 dohodlo s Evropskou rozvojovou a investiční bankou na spolupráci v oblasti udržitelnosti městské infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Gandža se tak stala 40. městem programu EBRD „Green Cities“.

Gandža se stala pilotním městem pro implementaci Národní strategie pro nakládání s odpadem, v rámci které má dojít k obnově skládek, zahájení využívání třídicích linek při zpracování odpadu a podpoře systému recyklace.

Město v první fázi pilotu podpoří EBRD a gandžinské municipalitě tak poskytne půjčku ve výši 10 mil. EUR na modernizaci infrastruktury sběru komunálního pevného odpadu a zlepšení provozní i finanční efektivity při nakládání s odpadem. Z projektu bude financován nákup nízkoemisních sběrných vozidel a kontejnerů pro sběr odpadu. Očekává se, že projekt EBRD bude pro účast českých společností otevřený již ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Na obnovu odpadového hospodářství naváže ve druhém pololetí roku 2022 projekt modernizace sítí pouličního osvětlení ve vybraných ulicích Gandži. EBRD městu poskytne celkem 14,5 mil. EUR na zakoupení svítidel a systémů automatického řízení osvětlení včetně jeho monitoringu. Cílem projektu je úspora energie, optimalizace nákladů na provoz a údržbu pouličního osvětlení a snížení emisí CO2.

Dle slov ázerbájdžánského zastoupení EBRD jsou ve střednědobém časovém horizontu připraveny projekty v sektorech vodohospodářství, MHD, řízení dopravy, centrálního vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ázerbájdžán je členem EBRD od roku 1992. Za 30 let spolupráce EBRD v Ázerbájdžánu investovalo 3,3 mld. EUR prostřednictvím 178 projektů, země se tak stala největším příjemcem prostředků na Jižním Kavkaze. Jenom v roce 2021 EBRD investovala v Ázerbájdžánu 34 mil. EUR do osmi projektů. Kromě soustavné činnosti cílené na diverzifikaci ázerbájdžánské ekonomiky a rozvoj privátního sektoru banka rovněž poskytuje poradenství a půjčky lokálním malým a středním podnikatelům.

Program „Green Cities“ byl vyvinut EBRD s cílem budovat lepší a udržitelnější budoucnost pro města a jejich obyvatele pomocí investic do udržitelné infrastruktury a budování kapacit ve městech. Projekty jsou realizovány v 52 městech střední i východní Evropy, střední Asie a západního Balkánu.

V případě zájmu o více informací k  připravovaným projektům kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Baku (Ázerbájdžán).

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme