Modernizace městské infrastruktury Běloruska – příležitost pro české podnikatele

V Bělorusku probíhá modernizace a diverzifikace ekonomiky mimo jiné prostřednictvím tzv. „importozaměščenija“ (nahrazování dovozu), zlepšování kvality a konkurenceschopnosti svých výrobků. V této souvislosti vznikají nové příležitosti pro české investory a zájemce o účast na modernizaci výrobních kapacit a dodávkách vysoce kvalitních zařízení.

Právě proto lze předjímat zvýšený zájem českých podnikatelských subjektů o běloruský trh i v nadcházejících letech. Tentokrát kromě tradiční oblasti zemědělství a energetického strojírenství velmi zajímavou příležitost pro naše exportéry skýtá modernizace městské infrastruktury, zejména pokud se jedná o výstavbu čistíren odpadních vod.

V roce 2025 má být završen program rozvoje kvality pitné vody v Bělorusku. V rámci programu vláda avizovala modernizaci čistíren odpadních vod v několika běloruských městech. Příležitosti se otevírají zejména pro účast technických konzultantů, stavebních firem a dodavatelů v očekávaných výběrových řízeních.

V letech 2019–2020 se předpokládá realizace 7 projektů financovaných EBRD v rámci 3. etapy Rámcového programu modernizace vodohospodářského sektoru Běloruska ve výši 60 mil. EUR. Program se zaměří na modernizaci řady vodohospodářských objektů v Minské oblasti (Žodino, Fanipol, Ljuban, Kleck), Brestské oblasti (Ivanovo, Bereza, Baranoviči), Gomelské oblasti (Vetka) a Mohylevské oblasti (Šklov).

Největším projektem pak bude vládou odsouhlasená investice EBRD a EIB za 168 mil. EUR do vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod vodárenského podniku města Minsk. Tendr bude vyhlášen na stránkách EBRD začátkem 2. pololetí 2019.

V této souvislosti doporučujeme sledovat následující odkazy:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko). Autor: Ivan Galat, obchodní rada.

• Teritorium: Bělorusko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme