Modernizace mezinárodního letiště v litevském Kaunasu

Litevské ministerstvo dopravy a inovací 30. srpna 2022 oznámilo, že mezinárodní letiště ve druhém největším litevském městě Kaunasu bude třeba co nejrychleji rozšířit a modernizovat.

Cílem je zvýšení kapacity letiště na 2 miliony cestujících ročně a rozšíření počtu cílových destinací na 31. Státní podnik Litevská letiště podepsal v červenci 2022 se společností Kelprojektas smlouvu na vypracování architektonického konceptu kaunaského letiště.

Ilustrační fotografie

Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího letiště o více než polovinu, mají být vybudovány nové startovací a přistávací dráhy, parkovací plochy pro letadla a prostory na testování letadlových motorů. Koncept letiště má být připravený do začátku roku 2023 a během prvního čtvrtletí 2023 by mělo být vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektu. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2024.

Předmětem projektu má být rovněž výstavba nového terminálu pro zvýšení kapacity letiště ze současného 1 milionu odbavených cestujících na 2 miliony ročně. Součástí projektu má být i výstavba nových duty-free obchodů, výdejen zavazadel, toalet, odletových bran a rozšíření příletové haly z destinací mimo schengenský prostor.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Nejedná se o první modernizační práce na tomto letišti, dílčí rekonstrukce menšího rozsahu probíhají již od roku 2020. Navýšení kapacit kaunaského letiště má potenciál přispět k podpoře atraktivity Litvy nejen jako turistické destinace, ale i jako tranzitní země pro cestující z/do severských zemí. Projekt je součástí vládního plánu na rozvoj litevských letišť do roku 2030.

Modernizace a rozšíření kaunaského mezinárodního letiště představuje příležitost pro české firmy s obdobnou zkušeností v ČR, pro něž se může jednat o zajímavou možnost expanze na nový trh a zabezpečení spolupráce na lukrativní vládní zakázce. Příležitost je vhodná pro firmy zabývající se stavebními, konstrukčními, dodavatelskými či montážními službami. Mohou se pokusit vstoupit do veřejných výběrových řízení, případně navázat spolupráci jako subdodavatelé.

Ucelená informace o aktuálních veřejných zakázkách vyhlašovaných Litevskými letišti, s. p. je k dispozici pouze v litevštině na webových stránkách zadavatele (volba Planuojami pirkimai/Plánované zakázky), nebo kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (e-mail: commerce_vilnius@mzv.cz, tel.: +370 5 266 10 56, Dr. Kristina Karvelyte.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Ing. Tomáš Vostrý, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme