Modernizace pravidel mimosoudního řešení sporů v digitálním trhu

Evropská komise navrhla v úterý 17. října modernizaci pravidel pro mimosoudní řešení sporů tak, aby odpovídala digitálnímu trhu.

Tento návrh rozšiřuje oblast působnosti směrnice o alternativním řešení sporů tak, aby zahrnovala otázky, jako je klamavá reklama, přístup ke službám a neoprávněné zeměpisné blokování. Bude posílena pomoc spotřebitelům, zejména zranitelným osobám, a podniky budou povinny reagovat na žádosti o alternativní řešení sporů do 20 pracovních dnů. Cílem je urychlit řešení sporů a zpřístupnit je pro spotřebitele. Tento návrh nyní podléhá schválení Evropským parlamentem a Radou.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme