Modernizace zdravotnictví na Kypru příležitostí pro české firmy

Kypr plánuje v následujících pěti letech investovat do obnovy a modernizace zdravotnictví 74 milionů eur. Cílem je zejména posílení odolnosti kyperského zdravotnictví při případných budoucích zdravotnických krizích.

Počátkem června tohoto roku informoval kyperský ministr financí C. Ioannou  o plánu investovat 74 milionů € (z celkových 1,2 mld. € přidělených Kypru z kyperského Plánu obnovy a odolnosti) do obnovy a modernizace zdravotnictví, a to v horizontu následujících pěti let. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na modernizaci zdravotnické infrastruktury a na vybavení státních a soukromých nemocnic.

Ministr zdravotnictví uvedl, že kyperská vláda se chce, nejen v souvislosti s pandemií CoV-19, výrazněji zaměřit na oblast veřejného zdraví a ochrany zdraví občanů. Tento cíl zahrnuje opatření, která přispějí ke zvýšení připravenosti, odolnosti a kvality služeb zdravotního systému GESY (Obecný zdravotní systém) – univerzálního centrálního systému zdravotního pojištění na Kypru.

Relevantní právní předpisy upravující fungování GESY byly schváleny v červnu 2017, systém je však plně funkční až od července 2020. Provoz a financování systému je v rukou kyperské zdravotní pojišťovny OAY. Podle nejnovějších údajů je v GESY zaregistrováno 892 tis. obyvatel Kyperské republiky (vč. cizinců). V roce 2020 pokryla zdravotní pojišťovna zdravotnické služby v hodnotě 780 milionů €, zatímco letos se očekává, že se zmíněná částka navýší o více než 60 % a bude činit 1,25 mld. €.

Zápis do obecného zdravotního systému není pro lékaře v Kyperské republice povinný, zaregistrováno je však přibližně 70% praktických lékařů. GESY pokrývá více než 88% nemocničních lůžek, 99% lékáren a 100% zdravotnických laboratoří. Cílem vlády je proměnit krizi v příležitost a vybudovat moderní a konkurenceschopný model zdravotnictví. Zavedení GESY však přineslo i dodatečné výdaje na zdravotnictví ve výši 3 % (celkem 9,63 %) veřejného státního rozpočtu.

Shora uvedené investice  do zdravotnictví jsou určeny mj. na výstavbu krevního centra – (4,3 mil. €), vytvoření technologicky inovativního zdravotnického systému (5,7 mil. €), nákup a/nebo výměnu zdravotnického vybavení ve veřejných a soukromých nemocnicích (5 mil. €), rozvoj elektronického zdravotnictví (1,9 mil. €) a vytvoření veřejného systému na podporu řešení mimořádných událostí pomocí inteligentních technologií (4,5 mil. €).

Dále se předpokládají výdaje ve výši 46,5 mil. € na modernizaci veřejných nemocnic, které budou zahrnovat mj. vytvoření či rozšíření hemodialyzačních jednotek (6,1 mil. €), výstavbu nové psychiatrické léčebny (6,8 mil. €), modernizaci dětské nemocnice Makarios v Nicósii  (23,4 mil. €),  rozšíření a modernizaci oddělení první pomoci ve veřejných nemocnicích (1,7 mil. €), výstavbu „covidové“ jednotky v nemocnici ve městě Famagusta a vytvoření speciálního oddělení infekčních nemocí ve všeobecné nemocnici v Limassolu, (700 tis. €).

Právě zde se otvírá velká příležitost pro české firmy. Vzhledem k tomu, že je kyperský trh poměrně omezený, země nemůže pokrýt všechny dodávky do zdravotního systému sama.  V minulosti se již na ostrov podařilo proniknout českému výrobci zdravotnických lůžek, který jich sem dodal téměř dva tisíce. V Kyperské republice jsou etablovány také nejrůznější české farmaceutické firmy a výrobci zdravotnických pomůcek.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí

Doporučujeme