Modernizace železniční trasy ve Slovinsku

Ministerstvo infrastruktury Slovinské republiky ve spolupráci se Slovinskou infrastrukturní agenturou zveřejnilo dne 11. února 2020 informaci o zahájení tendru na modernizaci hlavní železniční trasy č. 20 Ljubljana – Jesenice na úseku Podnart – Lesce Bled. Termín na podání přihlášek je 27. 3. 2020. 

Jde o významnou zakázku, která je součástí Rezoluce o rozvoji dopravy ve Slovinské republice do r. 2030 a dlouhodobé strategie Ministerstva infrastruktury, která je zaměřena na modernizaci a rozvoj slovinské železniční infrastruktury. Stavební a inženýrské práce budou spočívat zejména v modernizaci trati v souladu s evropskými standardy na úseku Podnart – Lesce Bled v celkové délce 10,69 km.

Modernizační práce budou zaměřeny na dosažení kompatibility s evropskou regulací TEN-T, především dosažení plné elektrifikace, rozchodu kolejí 1,435 m, zatížení na nápravu 22,5 tuny, rychlosti vlaku nejméně 100 km/h, délky projíždějící soupravy 740 m a standardů ERTMS.

Stávající trať Podnart – Lesce tyto požadavky nesplňuje, především zatížení na nápravu a standardy ERTMS. Plánovaná je v rámci tendru mj. výměna železničního svršku a nosných konstrukcí, sanace železničního spodku, odvodnění trasy, rekonstrukce perónu zastávek Otoče, Globoko a Radovljica, sanace tunelů Globoko a Radovljica či instalace protihlukových zábran. Hodnota projektu činí 45 € milionů, termín zpracování je 20 měsíců ode dne zahájení prací. Projekt je mj. spolufinancován z fondů Evropské unie a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Text tendru a dokumentace bude k dispozici na portále veřejných zakázek eNaročanje a také na evropském portále TED.

Projekt bude příležitostí zejména pro stavební firmy v oblasti výstavby železniční infrastruktury či dodavatelé signalizačních, bezpečnostních a telekomunikačních technologií. Podle vyjádření slovinských úřadů i místních samospráv budou v budoucnu realizovány další projekty modernizace a úprav železniční trati na ostatních úsecích nesplňujících požadované evropské normy, mj. úseky Kranj – Podnart, Lesce Bled – Žirovnica, Žirovnica – Slovenski Javornik a Slovenski Javornik – Jesenice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autoři: Jan Beneš, zástupce velvyslance a ekonomický rada, Dagmar Šober.

• Teritorium: Slovinsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme