Moldavskou delegaci zaujaly české technologie pro chytrá města

Ve dnech 12. až 16. září 2021 proběhla mise zástupců pěti moldavských měst do České republiky. Hlavním cílem bylo představit české inovativní technologie a řešení v oblasti inteligentní dopravy a chytrých měst. 

Incomingovou misi financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Zúčastnili se jí tři zástupci radnice v Kišiněvě a dále zástupci měst Balti, Cahul, Comrat a Ungheni.

Program delegace začal v Praze a byl zahájen přijetím na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, následovalo setkání na dopravním odboru Magistrátu hl. m. Prahy. Z Prahy pokračovala delegace do Brna a Zlína, v obou městech navštívila delegace dopravní podniky a seznámila se se systémem fungování veřejné dopravy. V Brně navštívila delegace také Brněnské komunikace, zabývající se správou a údržbou světelné dopravní signalizace, telematických technologií a parkováním a Technické sítě Brno, které zabezpečují správu a provoz veřejného osvětlení města.

Podstatnou část programu Praze, Brně i Zlíně tvořily návštěvy několika českých firem, které podnikají v oblasti inteligentní dopravy. V Praze proběhla návštěva Green Center, českého výrobce a dodavatele automatických parkovacích systémů a MPLA, provozovatele mobilního platebního systému parkovného.

Dále proběhla návštěva firmy SmartPlan v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, kde se věnují implementaci konceptu a řešení v oblasti Smart City a inteligentní dopravy.

V Brně byla zorganizována návštěva společnosti Herman Systems, která dodává informační, odbavovací, komunikační a řídicí systémy MHD a RCE Systems, která působí v oblasti robotiky, počítačového vidění a vestavěných systémů. Navštívena byla i firma DATmoLUX, která se zabývá veřejným osvětlením a aktuálně se připravuje na cestu do moldavského města Ungheni, kde bude v rámci české rozvojové spolupráce probíhat projekt veřejného osvětlení.

Ve Zlíně proběhla návštěva firmy Cross Zlín, která se věnuje projektům chytrých měst a inteligentních dopravních technologií a realizuje v Moldavsku několik projektů. Byla navštívena i společnost Incinity, která vyvíjí integrační platformu Invipo, její použití je aktuálně připravováno pro Státní správu silnic v Kišiněvě.

Delegace představitelů moldavských měst tak získala přehled o tom, jak funguje inteligentní doprava a chytrá města v praxi a seznámili se s konkrétními českými technologiemi a řešeními. Některé města plánují v brzké budoucnosti řešit dopravní situaci, parkování, veřejné osvětlení a další problematiku měst a budou tak moci využít zkušenosti získané v ČR při plánování konkrétních řešení pro svá města.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko). Autorka: Kateřina Šilhánková, diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme