Mongolsko buduje solární elektrárny

Mongolské ministerstvo energetiky vyhlásilo tendr na výstavbu další solární elektrárny v západní části země. S novou elektrárnou by mohla fotovoltaika koncem roku 2020 dosáhnout instalovaného výkonu téměř 100 MW, což představuje 10 % roční národní produkce elektřiny. Přitom ještě před pěti lety solární energetika v zemi téměř neexistovala.

Do roku 2030 chce Mongolsko zajistit až 30 % výroby energie z obnovitelných zdrojů. V případě nového tendru jde zatím o výzvu k předkvalifikaci, která se týká výstavby 5 MW solární elektrárny včetně skladovacích kapacit ve městě Uliastai. To se nachází zhruba 1100 kilometrů západně od hlavního města. Přestože tendr cílí na členské země Asijské rozvojové banky (ADB), české firmy by mohly participovat jako subdodavatelé.

Solární park v Uliastai, jehož očekávaná hodnota dosahuje 8 milionů amerických dolarů, má být financován právě ze zdrojů ADB. Bude součástí širšího projektu nazvaného Upscaling Renewable Energy Sector Project, jehož cílem je instalace zařízení o celkové kapacitě 40,5 MW na bázi solární a větrné energie v západních regionech země a na Altaji. V celkové investici ve výši 66 milionů dolarů jsou kromě plánované elektrárny v Uliastai zahrnuty i další dvě desetimegawattová fotovoltaická zařízení ve městech Altai a Murun. Zbývající dva projekty v celkovém objemu 15 MW budou fungovat na bázi větrné energie.

Velvyslanectví v Ulánbátaru dlouhodobě doporučuje sektor energetiky jako jeden z nejperspektivnějších pro české dodavatele a projektanty. Lze v něm navázat na tradiční dodávky v oblasti tepelných elektráren ještě z dob Československa a nově uspět i při výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Naprostá většina elektrické energie (téměř 90 %) se zatím v Mongolsku vyrábí v tepelných elektrárnách, v menší míře jsou využívány vodní, větrné, či solární zdroje. Jádro v Mongolsku není. Celková instalovaná kapacita elektráren dosahuje 1300 MW, z nichž lze kvůli zastaralosti tepelných elektráren a distribuční sítě využít jen 970 MW. Přitom je reálný předpoklad, že v roce 2021 dosáhne domácí poptávka vzhledem ke stabilnímu ekonomickému růstu zhruba úrovně 2300 MW energie.

V současné době se proto pracuje na mnoha výhledových strategických projektech, které by umožnily energetickou soběstačnost země. Plánuje se výstavba 700 MW uhelné elektrárny v Baganuuru, 450 MW elektrárny v Oyu Tolgoi, gigantické 5,2 GWh elektrárny v pánvi Shivee Ovoo, 300 MW elektrárny v pánvi Tavan Tolgoi.

Ambicí vlády je, aby se v roce 2030 na celkové národní produkci energie kromě uhelných elektráren podílely 30 procenty i obnovitelné zdroje. Solární energie by v tomto objemu měla hrát významnou roli. Díky 300 slunečným dnům v roce a intenzitě slunečního záření 4,3–4,7 kWh/m2/den má země výrobní potenciál ve výši až 11 GW instalovaného výkonu tohoto zdroje.

Na konci roku 2019 dosáhla instalovaná kapacita fotovoltaiky v Mongolsku téměř 80 MW, letos přibyde 10 MW z elektrárny v Khovdu. Většina z doposud realizovaných projektů se pohybuje okolo instalovaného výkonu 10-15 MW (15 MW solární elektrárna poblíž nového mezinárodního letiště u Ulánbátaru, 16 MW solární park v Zamyn Uud v Dornogovi, 10 MW elektrárna v Darchanu, 10 MW elektrárna v Govisümberu).

Z plánovaných projektů se kromě právě vyhlášeného v Uliastai počítá s výstavbou až 30 MW zařízení v Gobi z prostředků Evropské banky pro obnovu a rozvoj a 20 MW solárního parku v Dornogovi. Po úspěchu s předešlými projekty se tak již Mongolsko odhodlalo i k výstavbě větších kapacit.

Všechna funkční i plánovaná fotovoltaická zařízení přitom inkasují za dodávky energie do rozvodné sítě nezanedbatelnou prémii nad rámec běžné tržní ceny elektřiny na základě dlouhodobých odběrních kontraktů. Vláda se těmito subvencemi snaží přilákat do sektoru další investory.

Fotovoltaika je v Mongolsku na vzestupu, českým výrobcům solárních panelů a zařízení doporučujeme tuto zemi zahrnout do svých exportních plánů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autorka: Iva Šustáková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Mongolsko
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme