Monitoring, inženýring i nástroje. České těžařské firmy se představily ve Vietnamu

Vietnam se dosud orientoval na levnější nebo povrchové energetické materiály, jako jsou uhlí, železná ruda, bauxit, písek a vápenec.

V souvislosti s navýšením podílu obnovitelných zdrojů a hledáním nových nalezišť ale země hledá dodavatele nových technologií a know-how. Přesvědčit se o tom mohly i české firmy, které vystavovaly na veletrhu Mining Vietnam 2022.

Ilustrační fotografie

Akce, která proběhla počátkem letošního října v rámci programu PROPED za podpory Velvyslanectví ČR v Hanoji, se zúčastnily společnosti Enelex, RPS Ostrava, ŽDB Drátovna, ale i Ferrit, Zam Servis a Hansen Electric.

Firmy měly možnost prezentovat své profily před početným obecenstvem i na odborném semináři pořádaném v prostorách Odboru geologie a minerálů Vietnamu. Pod střechou této významné instituce spadající pod Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamu mohly tak cílit na odborné publikum, ve kterém našly důležité kontakty pro rozvoj obchodní spolupráce.

Stánek, který české firmy na veletrhu s pomocí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prezentoval, byl s přehledem tím nejvýraznějším na celé akci a upoutal pozornost mnoha návštěvníků. Podporou jim byl také stánek Velvyslanectví ČR v Hanoji, který hosty o firmách informoval, nabádal je k další návštěvě, ale též podněcoval jejich zájem o Česko jako zemi plnou příležitostí v nejrůznějších odvětvích.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Vietnam hledá technologie

České firmy měly společně se zástupci MPO ČR také schůzku se společností Vinacomin, největší státní těžební společnost ve Vietnamu. Vinacomin chce vyřešit problémy jako používání zastaralých technologií, nedostatek mechanizace, nedostatečnou infrastrukturu, pracovní sílu s nízkou produktivitou, nadměrnou spotřebou energie, bezpečnostní nedostatky a nepřijatelné znečištění životního prostředí.

Výzvou je proto modernizace vietnamského těžebního průmyslu a zpřístupnění těchto inovací. Ve Vietnamu je registrováno přes 1500 těžařských společností, z nichž je asi 55 % státních, 36 % soukromých vietnamských společností a pouze 9 % představují zahraniční firmy.

České firmy mají na vietnamském trhu již vybudovanou velice dobrou pověst při dodávkách pro místní doly, elektrárny či v rámci geologického průzkumu. Mimo jiná odvětví můžeme očekávat rozvoj příležitostí právě v oblasti těžebních technologií a geologického průzkumu. Nabízí se rozšíření spolupráce s vietnamskými společnostmi jako Vinacomin, EVN, Petro Vietnam a dalšími státními podniky, které by mohly mít zájem o české technologie a služby v dolech a elektrárnách. Za atraktivní a žádané technologie se dají považovat systémy řízení kvality uhlí, termovizní systémy, elektrická zařízení pro těžební jednotky, systémy pro projektování a přepravu podzemních dolů, kolové a pásové stroje, hydraulické ruční nářadí, lana, jeřáby a také celé závody na zpracování rudy a uhlí.

Ilustrační fotografie

Zelená pro obnovitelné zdroje  

Vietnam plánuje navýšení obnovitelných zdrojů energie ze současných 14 % na 24 % v roce 2030 a cca 52 % v roce 2045, ale i zvýšení energetické účinnosti uhelných elektráren. České společnosti mohou disponovat právě tolik potřebným know-how, dovednostmi a technologiemi, které mohou pomoci naplnit energetické plány Vietnamu.

Mimo tyto příležitosti skrývá Vietnam také neodkrytá ložiska surovin v horských oblastech a prahne po investičních projektech, které pomohou v realizaci jejich potenciálu. Moderní těžební projekty by kromě pozitivního ekonomického dopadu přinesly též výhody a rozvojové příležitosti pro obyvatele z těchto odlehlých oblastí i tolik potřebné zlepšení infrastruktury.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autorka: Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme