Možnost přímo ovlivnit budoucnost obchodní politiky bude pro veřejnost otevřená až do půlky září

V červnu vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k procesu revize obchodní politiky EU. Cílem konzultace je získat co nejširší zpětnou vazbu nejen od vládních orgánů, ale i představitelů byznysu a širší veřejnosti. Veřejná konzultace potrvá do 15. 9. 2020.

Další směřování obchodní politiky by mělo být nastaveno i na základě zkušeností s probíhající pandemickou krizí a problémy, které odhalila. Revize by měla rovněž vést k tomu, aby obchodní politika lépe přispívala k obnově pandemií zasažené ekonomiky a podporovala konkurenceschopnost. Obchodní politika by se měla stát odolnější, EU by se dále měla zaměřit na diverzifikaci svých zdrojů, stejně jako na zajištění spravedlivých podmínek pro obchod. Velká pozornost bude věnována dalšímu rozvoji digitálnímu obchodu, který v krizi prokázal svůj výrazný potenciál.

Klíčovými tématy pro diskusi jsou:

  • budování odolné a udržitelné ekonomiky,
  • reforma Světové obchodní organizace (WTO),
  • vytváření nových globálních obchodních příležitostí pro business (s důrazem na malé a střední podniky),
  • zapojení obchodní politiky do řešení globálních výzev (např. klimatická změna, udržitelný rozvoj, digitální transformace),
  • nastavení rovných podmínek,
  • posílení obchodních a investičních vztahů s klíčovými partnery.

Evropská komise uvítá zapojení zástupců průmyslu, sociálních partnerů, občanské společnosti a představitelů malých a středních podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto vyzývá všechny zainteresované subjekty, jichž se konzultace týká, aby se do konzultace aktivně zapojily.

Oznámení o konzultaci, včetně konkrétních dotazů, je k dispozici ve všech úředních jazycích EU, k dispozici je česká verze i originální verze v angličtině. Vstupy je možné zasílat do 15. 9. 2020 na adresu trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme