Možnost účasti na obchodní misi se zaměřením na vodohospodářství v Alžírsku

Zastupitelský úřad ČR v Alžíru plánuje ve dnech 19. až 22. září 2022 obchodní misi představitelů českých firem a institucí v oblasti vodohospodářství do Alžíru.

Cílem akce je oslovení relevantních alžírských partnerů a výhled na získání komerčních příležitostí v teritoriu. Mise bude realizována jako projekt ekonomické diplomacie (PROPED).

Ilustrační fotografie

Populačně rostoucí Alžírsko se nejen v reakci na zhoršování životního prostředí a častější období sucha intenzivně zabývá otázkami spojenými s vodohospodářstvím, především zajištěním dodávek vody a jejího lepšího využití.

Alžírská vláda plánuje financování projektů zaměřených na zpřístupnění nových vodních zdrojů, zavlažování, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod s následným využitím v zemědělství.

Prezentace českých firem na alžírských úřadech na úrovni ministerstev může napomoci budoucím úspěchům v tendrovém řízení.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Česká ambasáda zajistí společnou dopravu na jednání, případně na další společné akce a aktivity v programu projektu, společenskou akci, koordinaci pracovních schůzek a asistenci při všech jednáních. Účastníci si hradí sami dopravu z ČR do Alžíru, ubytování a samostatné cesty po Alžíru, případně další osobní výdaje.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na českou ambasádu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme