Možnost zapojení do soutěží ve výzkumu s Tchajwanci

Technologická agentura ČR podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím svých programů. Jedna soutěž již byla vyhlášena, druhá klepe na dveře. ČEKK vám pomůže najít partnera na Tchaj-wanu.

Dne 17. března byla vyhlášena výzva v rámci „M-ERA.NET“. Jedná se o iniciativu programu EU „Horizont 2020“ a považuje se za cenný nástroj pro řešení evropských a globálních výzev v materiálovém výzkumu. Umožňuje spolupráci mezi předními výzkumnými pracovišti z akademické i podnikové sféry z evropských a mimoevropských zemí a regionů a usnadňuje vstup na dříve nepřístupné nové trhy.

Technologie pokročilých materiálů byly klasifikovány jako klíčové technologie umožňující širokou škálu aplikací, jako je vývoj nízkouhlíkových energetických technologií a zlepšení energetické účinnosti a efektivity zdrojů. Mají obrovský potenciál pro hospodářský růst.  

Technologická agentura ČR (TA ČR) umožňuje zapojení českých subjektů (výzkumných organizací či podniků) do této mezinárodní výzvy za pevně stanovených podmínek. Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů končí 16. června 2020.

Doporučujeme sledovat stránky TA ČR, která zprostředkovává účast i v dalších ERA.NET cofundových výzvách. Pro informaci uvádíme, že na podzim bude otevřena výzva EuroNanoMed Cofundu zaměřená na uplatnění nanotechnologií v medicíně, které mají velký potenciál pro spolupráci s Tchaj-wanem.

Další možností pro spolupráci s tchajwanskými subjekty je podání společného projektu prostřednictvím veřejné soutěže programu DELTA , který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 13. května 2020. Uchazečem o podporu z České republiky může být jak výzkumná organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu.  Dle posledních informací TA ČR bude kontaktovat své partnerské zahraniční agentury se žádostí, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s covid-19.

Pro nalezení zahraničního partnera můžete využít speciálního formuláře TA ČR.  Zároveň se zájemci mohou obrátit na Českou ekonomickou a kulturní kancelář (ČEKK) v případě, že hledají tchajwanský protějšek.

Pokud jde o podporu vědeckovýzkumné spolupráce, ČEKK zároveň nabízí asistenci při navazování kontaktů a partnerství s tchajwanskými subjekty, vyjednávání smluv či dohod, podporuje mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků a samozřejmě poskytuje informace z teritoria.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku.

• Teritorium: Tchaj-wan
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme