Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Za účelem podpory rozvoje zpracovatelských odvětví ekonomiky, zdokonalování vysokých technologií, vývoje nových druhů výrobků, rozvoje dopravní infrastruktury, rekreace a cestovního ruchu přijala v roce 2005 vláda Ruské federace (RF) sérii usnesení, které vytváří předpoklady pro založení zvláštních ekonomických zón (ZEZ). Jedná se o části území (odsouhlasené vládou RF), které mají zvláštní režim pro podnikatelskou činnost. ZEZ jsou základní součástí systému výrobních a investičních pobídek RF.

Základní cíle ZEZ jsou definovány ve Federálním zákoně č. 116 – FZ O zvláštních ekonomických zónách z 22. 6. 2005.

V roce 2005 byla řízením zvláštních ekonomických zón pověřena Federální agentura RosZEZ. Tento model však nebyl dostatečně pružný. Proto bylo 5. 10. 2009 Nařízením vlády č. 117 rozhodnuto o zjednodušení systému řízení a přechodu z trojúrovňového na dvouúrovňový (OAO „OEZ“ – Ministerstvo ekonomického rozvoje RF), tj. funkce této agentury byly předány Ministerstvu ekonomického rozvoje.

ZEZ svoji funkci v zásadě plní. V uplynulých letech došlo k dalším změnám v uvedeném federálním zákonu. Byly vzaty v úvahu názory dosavadních i potenciálních rezidentů ZEZ. Nicméně počet investorů i objem vložených prostředků zatím zaostává za očekáváním federální vlády.

V RF se mohou zřizovat čtyři typy ZEZ:

 1. průmyslově-výrobní (PVZ)
 2. technicko-aplikační (TAZ)
 3. turisticko-rekreační (TRZ)
 4. logistické (LZ)

Průmyslově-výrobní (PVZ)

 • umístění objektů průmyslového charakteru
 • plocha zóny maximálně 20 km2
 • investiční projekt musí obsahovat kapitálový vklad v rublech v částce odpovídající min. 3 mil. EUR (v průběhu roku od data uzavření dohody – min. 1 mil. EUR) dle aktuálního kurzu CB RF

Existující zóny PVZ

 • Alabuga (Republika Tatarstán) – výroba automobilových komponentů a speciální petrochemická produkce
 • Lipeck (Lipecká oblast) – výroba spotřební elektrotechniky, nábytku, autokomponentů, energetického zařízení atd.
 • Togliatti (Samarská oblast) – automobilový průmysl, stavební materiály, spotřební zboží
 • Titanová dolina (Sverdlovská oblast) – aerokosmický průmysl, letecká technika, mikroelektronika a robotika
 • Moglino (Pskovská oblast) – železniční, zemědělské a komunální zařízení, bytová technika
 • Ljudinovo (Kalužská oblast) – zařízení pro lékařství, autokomponenty
 • uvažuje se o výstavbě dalších třech PVZ v Tjumeňské oblasti

Technicko-aplikační (TAZ)

 • provádění technicko-aplikační (inovační) činnosti
 • možnost provozování sofistikované a technicky náročné výroby založené na aplikaci nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků
 • vytvářejí se maximálně na 2 částech administrativního celku, s celkovou plochou nepřevyšující 3 km2

Existující zóny TAZ

 • Dubna (Moskevská oblast) – vývoj jaderných a fyzikálních technologií
 • Zelenograd (Moskva) – vývoj mikroelektroniky
 • Sankt Peterburg (Sankt Peterburg) – vývoj informačních technologií
 • Tomsk (Tomská oblast) – vývoj nových materiálů
 • Innopolis (Republika Tatarstán) – informační a komunikační technologie, nanotechnologie, biotechnologie, medicínské technologie

Základní legislativní a ekonomicko-provozní aspekty nově zřizovaných PVT a TAZ

 • ZEZ se zřizují na dobu 49 let
 • importované výrobní zařízení není zatěžováno dovozním clem ani DPH, což generuje úsporu cca 30 %
 • osvobození od majetkové (2,2 %) a pozemkové (5–10 %) daně
 • až dvojnásobně rychlejší odpisy výrobního zařízení
 • možnost v následujícím roce odepsat 100 % ztráty z hospodaření v předchozím roce
 • náklady na výzkum a vývoj mohou být odepsány i v případě neúspěšného výsledku
 • úlevy z daně ze zisku (cca 4 %)

Navíc u TAZ se snižuje úhrada jednotné sociální daně (z 22 % na 14 %). Ale TAZ nemají ze zákona nárok na daňové a celní preference.

Turisticko-rekreační (TRZ)

Hlavním cílem TRZ je stimulace cestovního ruchu a zkvalitnění pohybu osob a zboží.

Existující zóny TRZ

 • Dolina Altaja
 • Bajkalskaja Gavaň
 • Birjuzovaja Katuň
 • Vorota Bajkala

Logistické zóny (LZ)

Zřizují se na základě Federálního zákona č. 240-FZ z 31. prosince 2009 – O změnách Federálního zákona „O zvláštních ekonomických zónách v RF“ s cílem podpory a rozvoje přístavního hospodářství a služeb. S ohledem na dlouhou návratnost vložených investic budou fungovat po dobu 49 let. Výše minimálního kapitálového vkladu činí na podle stávajícího znění zákona 3–10 mil. EUR podle předmětu činnosti rezidentů.

Existující zóny LZ

 • Uljanovsk
 • Sovětskaja Gavaň

Zvláštní ekonomické zóny vytvořené na základě samostatných federálních zákonů

 • ZEZ v Magadanské oblasti
 • ZEZ v Kaliningradské oblasti

Aktivní regiony RF založily desítky vlastních ZEZ. Zde poskytují rezidentům různé výhody na bázi regionální legislativy. Tyto zóny nejsou řízeny Ministerstvem ekonomického rozvoje Ruské federace, ale přímo regionálními orgány. Mezi nejaktivnější regiony patří Kalužská oblast, Republika Tatarstán a Novosibirská oblast.

Federální agentura pro řízení ZEZ podepsala memoranda o spolupráci s některými státy včetně ČR, a to na úrovni předsedů Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF. Další informace na toto téma lze nalézt na webové stránce www.russez.ru.

Přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme