Možnosti navázání spolupráce mezi českými subjekty a partnery z Brazílie

Dne 11. března byla ze strany Technologické agentury České republiky publikována informace o přípravách 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Vyhlášení výzvy se plánuje předběžně na 13. května 2020. Dle již dostupných informací tak do programu DELTA 2 i v tomto roce zůstávají zapojeny brazilské subjekty. Mezi zahraničními partnerskými organizacemi figurují na straně Brazilské federativní republiky výzkumné instituty National Service for Industrial Training (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI) disponující akreditací The Brazilian Company for Research and Industrial Innovation (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII).

Akreditaci EMBRAPII mají například ústavy SENAI pro inovace v oblastech automatizace, laserových technologií, systematizace výroby, logistiky, metalurgie, fyziky materiálů a mnoho dalších. Nově je v rámci této 2. veřejné soutěže na straně brazilských subjektů zastoupena také nadace The São Paulo Research Foundation (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP), se kterou spolupráce doposud fungovala na základě memoranda o vzájemné spolupráci s Grantovou agenturou ČR z roku 2018.

V programu mezinárodní spolupráce DELTA2 je alokováno celkem 300 mil. CZK (pro všechny země zařazené do výzvy). Hlavními uchazeči mohou být podniky a v pozici dalších účastníků mohou být také výzkumné organizace. Projekty musí být časově koncipovány jako minimálně roční, maximálně tříleté (36 měsíců).

Možné výsledky jsou průmyslový či užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, poloprovoz, ověřená technologie, specializovaná odborná databáze či software, aj. dle parametrů výzvy. Čeští zájemci musí podat žádosti ve lhůtě od 14. května do 15. července 2020. Výsledky budou vyhlášeny 30. listopadu 2020 s předpokládaným spuštěním úspěšných projektů v první polovině roku 2021 (nejpozději k 1. červnu 2021). Více informací je k dispozici na stránkách TA ČR.

Pro úplnost uvádíme i informace o možné spolupráci v základním výzkumu v souvislosti s výše uvedeným memorandem mezi FAPESP a GAČR. Tato forma spolupráce je určena výhradně akademickým a vědeckým pracovníkům splňujícím kritéria pro grantovou podporu GAČR a FAPESP.

Společné česko-brazilské projekty mohou být podpořeny grantem v jakékoliv oblasti vědy a techniky, včetně výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu. Délka řešení navrhovaných projektů může být 2 až 3 roky (36 měsíců). Projektovou dokumentaci je nutno podat v anglickém jazyce nejpozději do 4. května 2020. Výsledky budou vyhlášeny 1. prosince 2020 a realizace úspěšných projektů bude zahájena 1. ledna 2021. Více informací je k nalezení na stránkách GA ČR.

V letošní výzvě programu DELTA 2 budou kromě brazilských entit také Kanada, Izrael, Jižní Korea, některé provincie Číny, Tchaj-wan a Vietnam.

Poznámka: Lhůta pro grantové žádosti ze strany GAČR byla prodloužena z původního termínu 7. dubna 2020 do 4. května 2020 na základě sdělení předsednictva GAČR k vyhlášeným veřejným soutěžím na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021 ze dne 18. 3. 2020. Na straně TA ČR doposud k žádným posunům termínů nedošlo.

• Teritorium: Brazílie

Doporučujeme