Možnosti obchodní spolupráce mezi ČR a Kapverdami

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaštítilo uspořádání online „Fóra pro udržitelné a společensky odpovědné investování a obchod mezi Kapverdskými ostrovy a Českou republikou“, které bylo organizováno Česko-kapverdskou obchodní komorou dne 20. května 2021.

Hlavním cílem akce bylo prohloubení ekonomických vztahů a nastínění příležitostí pro české podnikatele na Kapverdách.

Existuje mnoho podobností mezi Českou republikou a Kapverdami, na kterých můžeme stavět. Obě naše země jsou malé otevřené ekonomiky obchodující hlavně s Evropskou unií. Zaměřujeme se však také na diverzifikaci našeho zahraničního obchodu. Chtěl bych ocenit úroveň rozvoje ekonomiky Kapverd, jež představuje velké příležitosti pro hlubší obchodní a hospodářskou spolupráci, která je klíčovou součástí našich dvoustranných vztahů,“ uvedl vicepremiér a ministr Karel Havlíček ve svém projevu.

Dále vyzdvihl, že „hlavní příležitostí spolupráce jsou zejména cestovní ruch s řadou navazujících oblastí pro české investice (např.: výstavby nebo modernizace související infrastruktury včetně silnic, letišť, přístavů, turistických středisek) “.

S Kapverdami existují další slibná pole pro obchodní spolupráci a výměnu jako jsou: obnovitelná energie, zemědělství a potravinářství, vodohospodářství, zdravotnictví, moderní technologie aj.

Hlavním cílem fóra bylo prohloubení vztahů na všech úrovních (diplomatické, ekonomické, podnikatelské), což bylo potvrzeno účastí předních představitelů obou zemí jak na vysoké úrovni (místopředsedové vlád, hospodářští a zemědělští ministři, diplomaté) tak i zástupců klíčových firem aktivních ve výše zmíněných oblastí.

V roce 2019 vzájemný obchodní obrat s Kapverdami dosáhl 943 tisíc USD (z toho byl 831 tisíc USD český vývoz). V roce 2018 navštívilo Kapverdy na 20 tisíc českých turistů.

Více informací o Česko-kapverdské obchodní komoře naleznete na jejích webových stránkách nebo na Facebooku.

• Teritorium: Afrika | Kapverdy | Zahraničí

Doporučujeme