Možnosti podpory českých firem na latinskoamerických trzích představil kulatý stůl

Dne 12. března 2019 se na půdě MPO uskutečnil kulatý stůl „Aktuální možnosti podpory Týmu Česko v Latinské Americe (kulatý stůl se zaměřením na změny možností exportního financování)“. Jeho cílem bylo přiblížit Tým Česko a možnosti jeho asistence firmám při rozvíjení jejích obchodních případů v teritoriu Latinské Ameriky, a to s důrazem na financování projektů, aktuální nástroje a novinky.Kulatého se zúčastnilo na čtyřicet zástupců firem a institucí. Čeští exportéři měli v rámci akce možnost seznámit se s konceptem platformy Týmu Česko i možnostmi financování svých obchodních operací v latinskoamerickém regionu. Kulatý stůl se uskutečnil ve spolupráci s Týmem Česko a Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská aliance (ČESTA).

Akci zahájila vedoucí oddělení Amerik MPO Eva Bartoňová. Ve své prezentaci krátce shrnula obchodní vztahy ČR s latinskoamerickým regionem a přiblížila možnosti podpory firem na latinskoamerických trzích ze strany MPO a připravované akce na podporu spolupráce s regionem.

Exportérům dále zjednodušují přístup na trhy latinskoamerických zemí např. dohody o volném obchodu uzavřené na úrovni EU, které jsou platné či předběžně prováděné s Mexikem, středoamerickými státy, Chile, Peru, Kolumbií a Ekvádorem. Dohoda se sdružením Mercosur je ve velmi pokročilé fázi jednání. České firmy na trzích mohou uspět jak v tradičních oborech spolupráce, tak těch inovativních (např. nanotechnologie, smart cities, průmysl 4.0 a dalších).

Dále vystoupil prezident ČESTA Georg Hotar, který zdůraznil velký potenciál zemí Tichomořské aliance pro české společnosti a představil služby ČESTY, která úspěšná pomáhá českým subjektům vstupovat na latinskoamerické trhy.

Ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb MPO Rudolf Klepáček přiblížil Tým Česko. Jedná se o platformu, v níž dochází k většímu propojení šesti institucí na podporu firem za účelem zvyšování efektivity podpory podnikání a exportu jako celku. Hlavním cílem Týmu Česko je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře, ať už sdílením best practices, vytvářením navazujících produktových řetězců nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

Tzv. key account manažeři Týmu Česko, kterými jsou vybraní pracovníci jednotlivých institucí, jsou díky systematickému předávání informací mezi institucemi schopni provést firmu možnými výzvami v jakémkoli jejím stádiu (prakticky od počátečních myšlenek po expanzi na zahraniční trhy) a pro detailnější řešení problémů ji přímo nasměrovat na konkrétní osobu, která může s daným problémem pomoci.  

Hlavní část programu pak patřila vystoupení zástupců České exportní banky (ČEB). Jan Holub, relationship manager ČEB, představil produkty ČEB, které mohou české podniky využívat a specifika latinskoamerického bankovního prostředí. Praktické poznatky k využívání těchto produktů pak shrnul Marek Jeník, Ředitel odboru akvizic a strukturovaného financování.

V latinskoamerickém regionu jsou země, které mají velký potenciál i z pohledu financování, jmenovitě upozornil na Chile, které je z hlediska konsenzu OECD hodnoceno stupněm 0, tedy stejně jako rozvinuté ekonomiky, a dále Mexiko, Peru, Kostariku, jejichž stupeň rizikovosti na hodnotě 3 je rovněž velmi příznivý k uskutečňování finančních a pojistných operací. Trendem se nyní stává financování spíše menších zakázek často s dlouhodobějším přesahem dodávek, a to i jako důsledek proměňující se poptávky latinskoamerických partnerů (tlak na řešení v oblasti životního prostředí či chytré technologie). Nejpoužívanějšími nástroji v regionu jsou pak dodavatelský úvěr, odkup pohledávek či novinka – subdodavatelský odkup pohledávek. U malých zakázek do méně rizikových zemí nemusí být podmínkou pojištění EGAP.

Na závěr proběhly individuální konzultace firem se zástupci vybraných institucí sdružených v Týmu Česko (CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní banka a EGAP).

Informace a fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Amerika | Chile | Ekvádor | Kolumbie | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme