Možnosti prohloubení obchodní spolupráce ČR a Německa

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek dne 25. května 2021 poprvé oficiálně navštívil Berlín, kde se svým protějškem jednal o další spolupráci v Česko-německém strategickém dialogu, zemích západního Balkánu, situaci na Blízkém východě a vztazích EU s Ruskem.

V Berlíně při setkání se spolkovým ministrem zahraničí Heiko Maasem byla hlavním bodem jednání o bilaterálních vztazích aktualizace pracovního plánu Česko-německého strategického dialogu do r. 2022. Strategický dialog pokračuje navzdory pandemii covid-19 úspěšně již šestým rokem a stal se tak stěžejní součástí bilaterálních vztahů České republiky s Německem.

„Svět se mění a shodli jsme se, že je důležité, abychom na nové výzvy reagovali se svými partnery koordinovaně a v dlouhodobém horizontu,“ řekl ministr Jakub Kulhánek. U Strategického dialogu je klíčová nejen koordinace zahraničněpolitických otázek mezi ministerstvy zahraničí, ale také expertní výměna resortů k aktuálním otázkám zdravotnictví, klimatu, vědy, nebo bezpečnosti.

Česká a německá ministerstva dnes v rámci Strategického dialogu úzce spolupracují v celkem 11 pracovních skupinách. Kromě toho se rýsují další zajímavé oblasti vzájemné součinnosti jako například rozvojová spolupráce. Během následujícího roku bude významnou součástí Strategického dialogu napříč všemi pracovními skupinami příprava na české předsednictví v Radě EU v r. 2022.

Ministři se dále shodli na nutnosti brzy navrátit přeshraniční režim a cestování mezi ČR a SRN do normálu. Oba ocenili aktivní koordinaci přeshraničních opatření během pandemie covid-19 jak centrálně tak na regionální úrovni.

„Při pandemii se projevila kvalita a spolehlivost našich sousedských vztahů. Oceňuji otevřenost na obou stranách a vysokou míru vzájemné důvěry jak s Berlínem tak se sousedními spolkovými zeměmi,“ uvedl ministr Kulhánek. ČR ani SRN nehodlají podcenit další budoucí rizika pandemie a jsou připraveny nadále své kroky vzájemně konzultovat.

Jednání se věnovala také otázkám západního Balkánu a rozšíření EU. Důležitými body byla rovněž aktuální situace na Blízkém východě či vztahy EU s Ruskem. Oba ministři odsoudili incident s nuceným přistáním letu Ryanair v Bělorusku. „Podobným činům se nesmí ustupovat. Ze společné minulosti víme, že diktátoři nesmí mít pocit, že jim podobné věci mohou beztrestně procházet,“ dodal ministr Kulhánek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme