Možnosti rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce České republiky a Malawi

Historicky první misi z ČR do Malawi na vysoké politické úrovni vedl náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Společně se zástupcem soukromého sektoru jednali o možnostech dodávek produkce českých firem do Malawi a dalších možnostech spolupráce.

Malawská republika je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa. Páteří ekonomiky je zemědělství, které vytváří cca 30 % HDP, zaměstnává 80 % populace a tvoří 90 % exportních příjmů země. Obchodně-ekonomické vztahy s ČR jsou málo rozvinuté, což lze přičíst na vrub neznámosti teritoria pro české firmy, komplikovanosti dopravy, velmi nízké kupní síle obyvatelstva a nedostatečné diverzifikaci malawské ekonomiky. Bilance obchodní výměny je z hlediska ČR dlouhodobě negativní, dominantní dovozní položkou z Malawi je tabák.

S cílem podnítit rozvoj vzájemných vztahů navštívila Malawi delegace vedená náměstkem ministra obrany Tomášem Kopečným. Šlo o první návštěvu Malawi na takto vysoké politické úrovni v historii České republiky. Mise byla podpořena v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED ve spolupráci Ministerstva obrany ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vedle delegace Ministerstva obrany se jí zúčastnil i zástupce Czechoslovak Group a.s., jedné z nejvýznamnějších skupin českých a slovenských firem působících v obranném průmyslu, ale i ve výrobě dopravních prostředků a dalších strojírenských produktů pro civilní využití.

Členové delegace v hlavním městě Lilongwe jednali s ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitřní bezpečnosti, náměstkyní ministra obrany (funkci ministra obrany vykonává prezident), náčelníkem generálního štábu i vedením úřadu zodpovědného za správu národních parků a ochranu přírody. Partnerům prezentovali možnosti ČR v oblasti dodávek technologií a vybavení pro armádu a policii a strážce  národních parků, ale i pro zemědělskou výrobu, těžební či energetický průmysl a dopravu.

Malawi usiluje o diverzifikaci a modernizaci zemědělství a navazujícího potravinářského průmyslu, budování obnovitelných zdrojů energie či rozšíření těžby doposud málo využitého nerostného bohatství.

V bezpečnostně-obranném sektoru se malawští partneři zajímali o střelné zbraně a munici, vojenskou a policejní výstroj, prostředky balistické ochrany, technologie na ochranu hranic, bezpilotní letouny či sledovací techniku. Malawští vojáci se ve významném počtu účastní mírových misí OSN a Africké unie, zejména mise MONUSCO v Konžské demokratické republice. Potenciální obchodní příležitosti skýtají také dodávky výzbroje a vybavení pro tyto jednotky, financované OSN.   

Návštěva se uskutečnila přibližně půl roku po nástupu nové malawské vlády, vzešlé z opakovaných voleb na základě rozhodnutí ústavního soudu. Ten konstatoval nesrovnalosti v předchozích volbách, které vyhrála dosavadní vláda. Tento projev nezávislosti justice a následné pokojné předání moci je v afrických poměrech téměř bezprecedentní a společně s deklarovaným reformním úsilím nové vlády získal Malawi značné renomé na mezinárodní scéně a zájem zahraničních partnerů o prohloubení vztahů.

Mise náměstka ministra obrany tedy proběhla v příhodnou dobu, umožnila navázat bližší kontakty a otevřela dveře pro zintenzivnění spolupráce s ČR, včetně obchodně-ekonomické oblasti.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Malawi | Zahraničí

Doporučujeme