Možnosti spolupráce malých a středních podniků České republiky a Turecka

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Organizace pro rozvoj malých a středních podniků Turecké republiky (KOSGEB) podepsaly dne 14. června 2021 memorandum o porozumění.

Dokument předpokládající užší kontakty mezi členskými základnami obou organizací dává šanci dalšímu rozvoji obchodních vztahů mezi oběma státy.

Turecké malé a střední podniky (SMEs) dle zprávy Sdružení tureckých obchodní a průmyslových komor a komoditních burz (TOBB) v Turecku zaměstnávají 73,8 % všech pracovně aktivních občanů (11,5 mil.), vytváří 64,5 % firemního obratu země a stojí za 56,3 % všech tureckých exportů. Na struktuře složení tureckých SMEs je patrné, že jejich největší část tvoří maloobchodní prodej a oprava vozidel (36,3 %), následovaná transportními a logistickými společnosti (14,4 %), výrobou (12,4 %), ubytovacími a pohostinskými zařízeními (9,5 %) a profesionálními, vědeckými a technickými společnostmi (7 %).

V průběhu ceremonie předseda představenstva AMSP ČR Karel Dobeš zdůraznil roli SMEs jakožto motoru podnikání a efektivitu jejich rozhodování pozitivně působící na konečný výsledek obchodování. V tureckém případě byla zdůrazněna dynamika jejich hospodářského růstu (růst HDP za I. čtvrtletí 2021 o 7 % i téměř 2% růst v pandemií poznamenaném roce 2020), která se promítla i do rekordního nárůstu českých exportů do Turecka za rok 2020 o více než 21 %.

Turecká strana ústy místopředsedy KOSGEBu Tuny Sahina upozornila na nevyužitý potenciál, který je na úrovni spolupráce SMEs obou zemí patrný a záměrem vytvořit Akční plán, který by napomohl k dalšímu rozvoji. Místopředseda představenstva AMSP ČR Evžen Reitschlager zdůraznil potenciál spolupráce ve strojírenství a automotivu, které i v současnosti tvoří dvě největší položky vzájemné obchodní výměny.

Prezident KOSGEBu Hasan Basri Kurt se svým protějškem shodl na důležitosti automatizace průmyslu i důrazu na digitalizaci. Právě zde se nabízí příležitost pro české IT společnosti, jelikož Turecko v tom směru zaostává za většinou zemí OECD a právě v poměru cena-výkon mohou dobře si stojící česká řešení turecké partnery zaujmout.

Dalším krokem pro utužení spolupráce AMSP ČR i KOSGEB bude série webinářů zaměřená na podnikání v obou zemích i matchmakingová B2B sektorově zaměřená jednání na podzim tohoto roku. V podepsaném dokumentu se také počítá s organizací obchodních cest, sdílením informací využitelných pro rozvoj SMEs v obou zemích či organizací vzdělávacích akcích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autor: Pavel Daněk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Obchod

Doporučujeme