Možnosti spolupráce mezi českým a alžírským soukromým sektorem

Dne 21. listopadu 2021 se uskutečnila schůzka velvyslankyně Lenky Pokorné s prezidentem podnikatelské asociace Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) Sami Mohamedem Agli a dalšími představiteli asociace.

Jednání se vedlo v pozitivním duchu a otevřelo nové možnosti spolupráce mezi českým a alžírským soukromým sektorem.

Alžír, Alžírsko

CAPC, do roku 2020 nazývané Fórum ředitelů firem (Forum des chefs d’entreprise), představuje jednu z hlavních podnikatelských asociací, která sdružuje tisíce alžírských velkých, ale i menších firem a usiluje o prosazování jejich zájmů v Alžírsku.

Jednalo se o druhou schůzku velvyslankyně Lenky Pokorné s prezidentem CAPC, rozvoj aktivit byl však přerušen pandemií covidu-19. Jednání se zúčastnil také ekonomický diplomat Pavel Zástěra.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Představitelé CAPC jako možné obory spolupráce zmínili pro alžírskou vládu strategické sektory těžby nerostných surovin a vodohospodářství. Mezi další perspektivní sektory patří odpadní hospodářství, zdravotnictví, ale i nové technologie a digitalizace. Na důležitosti v poslední době nabývá ochrana životního prostředí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko).

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí

Doporučujeme