Stát chce více podpořit rozvoj inovativních firem v ČR

Vláda schválila první krok ve snaze podpořit rozvoj start-upů v oblastech, kde si trh neporadí sám. Například tam, kde se mladé firmy budou muset vyrovnat se sektorovou regulací.

Naváže tak na dosavadní snahy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest a zahájí naplňování Národního plánu obnovy ČR.

„Stavíme na obrovském množství práce, které se v této oblasti u nás už udělalo, jak na straně státu, tak především soukromých investorů a celého inovačního ekosystému. Naším cílem je efektivně doplnit podporu tam, kde se jí zatím nedostává tak, jak by bylo třeba. Rozhodně se nechceme nikde dublovat, dávat peníze, čas a energii, kde si soukromý sektor opravdu poradí sám,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„K podpoře inovativních firem jsme se opakovaně zavázali, je to například jeden z cílů Inovační strategie ČR 2019-2030 a dlouhodobě se mu věnujeme. Nejde zdaleka jen o peníze, ale i potřebné reformy, jak jsme se zavázali v Národním plánu obnovy,“ dodává ministr.

Vláda proto v pondělí přijala materiál „Podpora investic do vzniku a rozvoje start-upů a spin-offů v ČR v souvislosti s přípravou naplňování Národního plánu obnovy ČR,“ který je důležitým prvním krokem ve snaze MPO ještě více podpořit budoucí motory naší ekonomiky postavené na nejmodernějších technologiích.

Nováčci a program TREND: MPO podporuje nové inovativní firmy

„Vycházíme z dlouhodobých zkušeností a komunikací s investory i firmami. Součástí reformy, ke které jsme se zavázali, je proto i snaha co nejvíce naplnit evropsky standard podpory Start-Up Nation, ke kterému se Česko připojilo,“ sděluje náměstek ministra průmyslu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

„Stejně jako vždy i v naplňování reforem a investic v této oblasti, budeme úzce spolupracovat s celým trhem,“ dodává náměstek.

Prvním krokem je sestavení pracovní skupiny, která má za úkol pro vládu a Evropskou komisi zmapovat potřebné změny. Dále navrhnout, jak budou na základě reforem implementovány konkrétní investice z Národního plánu obnovy. Například programy podpory podnikavosti a podnikání ve spolupráci s inovačními centry, nové programy Czech Rise Up, nebo další podpora internacionalizace českých start-upů.

CzechInvest: Podpora studentských start-upů

Agentura CzechInvest nicméně dostala už nyní za úkol podpořit vznik studentských start-upů, a to jako doplněk ke snahám univerzit a dalších akademických pracovišť o transfer technologií, které MPO dlouhodobě podporuje. Jde přímo o jeden z nástrojů slíbený v Inovační strategii ČR v pilíři Národní startup a spin-off prostředí a doplní již vládou schválený komplexní projekt Technologické inkubace, který připravuje právě CzechInvest.

Další z opatření naváže také na program Fondu fondů z OP PIK, který byl realizován ve spolupráci s Evropským investičním fondem. V jeho rámci jsou investovány prostředky do začínajících inovativních společností v seed a start-up fázi prostřednictvím dvojice vybraných nově vzniklých fondů. Z doporučení NERV vyplynula potřeba další podpory této oblasti, a to jak u stávajících, tak i nových investorů. Dále pak podpora v technologických oblastech, které jsou, nebo brzy budou regulovány přímo z EU, jako je například umělá inteligence (AI).

„K podpoře investic do umělé inteligence jsme se zavázali už v Národní AI strategii. Ačkoliv se může zdát, že je v této oblasti soukromých peněz dostatek, z průzkumů vyplývá potřeba podpořit je zejména v úvodních fázích vývoje, jak se ukázalo třeba na úspěšném hackathonu Robothon, jehož jsme byli partnery,“ popisuje Petr Očko.

Připravované fondy tak nemají konkurovat stávajícím investorům a fondům rizikového kapitálu, ale naopak je podpořit. A vycházejí přitom i přímo z jejich poptávky. Obdobně se snaží navázat i na potřebu univerzit a akademických pracovišť obecně, podpořit transfer technologií v digitální oblasti a vznik firem typu tzv. spin-off . Podobný projekt v biotechnologiích nedávno zahájil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR společně s inkubátorem i&i a za podpory Evropského investičního fondu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme