MPO: Cirkulární ekonomika je klíčová pro českou konkurenceschopnost

Oběhové hospodářství jako klíčový pilíř budoucího rozvoje české ekonomiky. To je hlavní téma dvoudenní konference „Cirkulární ekonomika v praxi“, kterou ve třetím červnovém týdnu pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v multifunkční aule Gong v areálu Dolních Vítkovic.

Ve dnech 20. a 21. června 2024 zde můžete navštívit také mezinárodní výstavu EXPO CIRK 2024, která představí konkrétní novinky v oběhovém hospodářství.

Ilustrační fotografie

„Oběhové hospodářství je zásadní nejen pro konkurenceschopnost našich firem, ale také pro ochranu životního prostředí. Přírodní zdroje jsou omezené a v zájmu nás všech je, abychom mysleli na budoucí generace. Proto se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zaměřujeme na udržitelnost dlouhodobě,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela.

„Jedině tak pomůžeme našim podnikům posílit konkurenceschopnost a jejich schopnost inovovat. Zároveň tím zvýšíme bezpečnost dodávek surovin a vytvoříme nová pracovní místa,“ doplňuje ministr.

Konference Cirkulární ekonomika v praxi

Tématem cirkulární ekonomiky se MPO zabývá řadu let. Programy pro efektivnější nakládání se zdroji, především Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy, propojují dosavadní praxi s novými přístupy a inovačními technologiemi. 

„Jedná se o technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody a opatření na podporu vyšší materiálové recyklace v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků,“ vysvětluje vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

EXPO CIRK 2024 organizovaný Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ambasádou Francie a Francouzsko-českou hospodářskou komorou představuje konkrétní novinky na poli cirkulární ekonomiky. Více než dvě desítky českých i francouzských firem zde odprezentují nové technologie, postupy, inovace a výrobky v oblasti recyklace.

„Cirkulární ekonomika představuje systémovou úpravu našeho výrobního modelu, která může posílit naši bezpečnost a průmyslovou suverenitu v Evropě. Přináší nebývalé příležitosti pro náš ekonomický rozvoj a přechod k nízkouhlíkové společnosti,“ říká francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat.

Moravskoslezský kraj cirkulární ekonomice zaslíbený

Přírodní zdroje jsou omezené, a proto je cirkularita nezbytným řešením. Kvalitu života současných generací je třeba vyvážit tak, aby energie, potraviny a nerostné suroviny zůstaly dostupné i pro budoucí generace.

„Jedině tak udržíme a posílíme konkurenceschopnost a technologickou vyspělost našich podniků, zvýšíme bezpečnost dodávek surovin, vytvoříme nová pracovní místa a posílíme Českou republiku tak, aby byla schopna čelit dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů, ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů, což zejména v našem regionu umíme ocenit,“ popisuje hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Překážky zavádění cirkulární ekonomiky? Nedostatek pracovních sil, informací a zkušeností

„Multifukční hala Gong, kde probíhá konference, je tím nejlepším příkladem cirkulárního využití staré a původně nepotřebné budovy. Moravskoslezský kraj je cirkulární ekonomice zaslíbený. Více než dvě století těžby uhlí a hutního průmyslu po sobě zanechalo zejména na Ostravsku a Karvinsku mnoho odpadu. A jeho opětovné využití se přímo nabízí. Proto jsem rád, že se právě u nás potkaly ty nejlepší a nejzajímavější nápady a těším se na jejich praktické využití,“ doplňuje náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka.

Konferenci Cirkulární ekonomika v praxi 2024 organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, ambasádou Francie, Francouzsko-českou hospodářskou komorou a Evropskou investiční bankou jako platformu pro otevřený dialog, sdílení informací a výměnu aktuálních poznatků.

Doporučujeme