MPO: Nejen gigafactory může pomoci automobilovému průmyslu v České republice

Gigafactory a celý výrobní řetězec elektromobilů v kontextu s dekarbonizací, kterou v rámci Green Dealu a balíčku Fit for 55 řeší celá Evropa.

V pondělí nejen o nich jako o možné cestě, jak podpořit pro Českou republiku (ČR) klíčový automobilový průmysl a reagovat na ekonomické dopady útlumu uhlí, jednal vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček s předsedou představenstva koncernu Volkswagen Herbertem Diessem, předsedou představenstva ŠKODY AUTO Thomasem Schäferem a generálním ředitelem Skupiny ČEZ Danem Benešem.

Ministr Havlíček podepisuje společné prohlášení s předsedou představenstva Škody auto Thomasem Schäferem

„Vnímáme zelenou Evropu a pracujeme na dekarbonizaci, tedy útlumu uhlí. Jednou z možných cest je výstavba gigafactory v ČR a podpora elektromobility,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Vzhledem k energetickému mixu, struktuře ekonomiky a průmyslu i kupní síle obyvatelstva jsou závazky z Green Dealu pro ČR násobně náročnější než pro Německo nebo jiné země. Dlouhodobě investujeme do snižování závislosti na uhlí, posilování jaderné energetiky, zelené energie i energie z obnovitelných zdrojů. ČR deklarovala, že v letech 2021–2030 podpoří čistou mobilitu 16,5 mld. Kč. Včetně investic do dekarbonizace veřejné dopravy se celkem jedná o 33 mld. Kč.“

„Automobilový průmysl je v ČR základním pilířem průmyslu a ekonomiky, tvoří cca 10 % HDP a 20 % vývozu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví a průmysl Eduard Muřický a dodává: „Očekáváme, že podle Národního akčního plánu čistá mobilita bude u nás do roku 2030 jezdit až 500 tisíc plně elektrických vozidel, do té doby by také mělo vzniknout až 35 000 dobíjecích bodů, zejména těch rychlonabíjecích.“

Důležitým příspěvkem k budování dobíjecí infrastruktury je dnes podepsané „Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility v České republice“ Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, společnosti ČEZ a ŠKODY AUTO. V němž se mimo jiné deklaruje, že účastníci společného prohlášení vidí potenciál zajistit do roku 2025 výstavbu odpovídajícího počtu dobíjecích bodů, a významně tak přispět k naplnění strategického cíle stanoveného Národního akčního plánu čisté mobility pro rok 2025.

„S podporou čisté mobility počítáme i v Národním plánu obnovy (NPO), alokováno je na ni 4,8 mld. Kč. Nejprve budou moci žádat podnikatelé, vyčleněno je 940 milionů pro nákup vozidel a 300 milionů korun na dobíjecí stanice,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Majitelé domů budou moci žádat o dotace na pořízení dobíjecí stanice, pro ně je vyčleněno 144 milionů Kč. Pro obce a kraje je v NPO připraveno 600 milionů Kč.“ Počítá se i s prostředky ze strukturálních fondů a Modernizačního fondu.

Na jednání se probrala i samotná výstavba tzv. Gigafactory East. Úspěšná zelená tranzice může ustavit ČR jako lídra středoevropského prostoru a přinést investice a navázaná pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Příkladem může být lokalizace výroby a dodavatelského řetězce pro elektromobilitu.

„ČR je vhodnou lokalitou pro investice do výstavby gigafactory. Ve spolupráci s ČEZ vzniká unikátní hodnotový řetězec, který nemá obdoby, protože my bychom byli schopni zvládnout těžbu lithia, zpracování lithia a následně jeho dodávky do gigafactory,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Automobilový průmysl potřebuje nový impuls a další pilíř rozvoje do budoucna pro zachování konkurenceschopnosti. GigaFactory a navazující dodavatelský řetězec může zabezpečit tisíce nových pracovních míst a zásadně přispět ke zvýšení atraktivity regionu.“

MPO a společnost ČEZ letos v červenci podepsaly memorandum ohledně přípravy projektu gigafactory. Dokument nastavuje základní podmínky vzniku továrny a je předpokladem pro dohodu s dalšími případnými zástupci investorů do tohoto podniku, kde by vedle ČEZ působili například také zástupce automobilového průmyslu či výrobce baterií. Pro umístění záměru byly v ČR vytipovány tři lokality: Prunéřov, Sokolov/Staré Sedlo a Cheb. Vzniknout by mohlo až 7 000 nových pracovních míst s předpokládaným startem výroby v roce 2027.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Doprava, logistika

Doporučujeme