MPO podpoří firmy s projekty, jež pomáhají v boji s koronavirem

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří vývoj a výrobu respirátorů i další technologie proti viru covid-19. V Česku se v březnu mezi firmami i akademickými pracovišti vzedmula vlna nadšení a solidarity, z níž vzešlo mnoho projektů pro boji s pandemií koronaviru. Stát jim chce finančně pomoci.

Mezi zmíněné projekty patří například návrh na 3D tiskárnách tištěných respirátorů či ochranných štítů pro zdravotníky. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje moderní technologie a inovace a podílí se i na konkrétní pomoci projektům. Na jejich podporu vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v rámci programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19.

“Samozřejmě jsme byli všichni mile překvapeni soukromou sbírkou na výrobu nového typu respirátorů. Nový program je jednou z možností, jak chceme tento i další projekty podpořit. S kolegy jsme ho dali dohromady v nejkratším možném čase,” říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. 

Program vznikl na základě bleskové analýzy potřeb, která se uskutečnila od 19. do 24. března v rámci on-line průzkumu, do kterého se zapojily téměř čtyři stovky podnikatelů.

První skupinou projektů, které mohou žádat o finanční podporu je rozšíření kapacit, nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou právě respirátory či ventilátory. V této oblasti se Czech Rise-up doplňuje s další již vládou také schválenou výzvou Technologie-Covid připravenou také MPO v rámci programu OP PIK.

Pomoc pro nové nápady

“Chceme pomoci na svět i úplně novým řešením a technologiím, které mohou pomoci v boji proti nákaze nám všem. A to jak úplně novým nápadům, tak úpravě již existujících technologií, které se mohou rychle nasadit do praxe,” informuje expert MPO pro nové technologie Jan Klesla.

Ve druhé a třetí skupině je proto možné podpořit rychlé zavedení medicínských i nemedicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace.

Podrobné informace o programu a materiály pro podání žádosti

Do této oblasti se budou moci hlásit i projekty, které projdou českou obdobou hackathonu Hack the Crisis nazvaného Czech Rise Up, který se osvědčil už v řadě zemí a v ČR ho společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Polskem a Estonskem organizuje agentura CzechInvest.

Program se realizuje na základě usnesení vlády č. 277 z 23. března 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 z 12. března 2020, kterým vláda souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav.

Podporované aktivity:

  • výroba ochranných prostředků proti COVID 19
  • využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe
  • vývoj zcela nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19

Dotace až 200 tisíc eur

Příjemcem podpory může být každý podnikatelský subjekt. Dotace je poskytována formou de minimis, její maximální výše je částka v korunách odpovídající 200 000 eur. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 až 90 procent podle zvolené aktivity. Do způsobilých výdajů lze zařadit neinvestiční náklady projektů zejména pak:

  • mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),
  • náklady na materiál, vodu, energie,
  • náklady na nákup nezbytných služeb

Celková alokace bude 200 milionů korun. Poskytovatel podpory průběžně přijímá a vyhodnocuje doručené žádosti až do vyčerpání prostředků nebo pominutí důvodů vyhlášení tohoto programu, sděluje ministerstvo.

Lhůta pro podávání žádostí začala vyhlášením programu na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 2. dubna 2020. Žádosti se budou MPO posílat prostřednictvím datových schránek s označením „Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19“ Odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání. Dokumenty včetně přílohy musí být zpracovány v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office, PDF atd.)

Případné dotazy k programu adresujte na CzechRiseUp@mpo.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme