MPO pomáhá i v krizi firmám s ekonomickou migrací

I během současných cestovních omezení Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomáhá podnikatelům v Česku se zaměstnáváním cizinců. Ministerstvo poskytuje také další  služby včetně zajišťování obchodních jednání se zahraničními partnery. Pomoc s ekonomickou migrací je pro české podniky klíčová.

Vládní programy ekonomické migrace jsou aktuálně jedinou možností, jak cizinec může získat oprávnění, které potřebuje k pobytu a dlouhodobějšímu výkonu ekonomické činnosti na území Česka.

„MPO intenzivně monitoruje to, jaké problémy firmám přináší omezení cestování a snaží se jim v dané oblasti maximálně pomoci. Na rozdíl od první vlny jsou v současné době v plném rozsahu znovu spuštěny všechny vládní programy ekonomické migrace, které usnadňují českým zaměstnavatelům získávat kvalifikovanou pracovní sílu ze třetích zemí, jíž potřebují. V odůvodněných případech také MPO uděluje výjimky pro vstup na naše území,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a ochodu Karel Havlíček.

Česko přijímá inženýry, statutáře i šičky

V rámci programů Klíčový a vědecký personál, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Kvalifikovaný zaměstnanec lze žádat například o zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrou kartu a podobně.

Do prvních dvou programu, které mají celosvětovou působnost, spadají zejména pracovníci IT, inženýři, statutáři a další. Žádosti o zařazení do programů vyřizuje MPO a následné žádosti o pobyt se nabírají na zastupitelských úřadech, kde to epidemiologická situace umožňuje.

Nejvyužívanější je program Kvalifikovaný zaměstnanec, zaměřený na středně kvalifikované pracovníky, jako jsou montážní dělníci, řidiči, šičky a další. Program se nyní týká následujících zemí: Bělorusko, Černá hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldávie, Mongolko, Srbsko a Ukrajina.

„Kromě toho MPO pokračuje ve vzdělávacích a proexportních seminářích, které se kvůli aktuální epidemiologické situaci konají on-line. Stejně tak odborníci z resortu informují o tuzemském know-how a technologiích. MPO také podporuje transfer technologií, a to v souladu s Inovační strategií ČR 2019 – 2030 v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: the Country for the Future,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová

„Naše proexportní agentura CzechTrade na příští týden chystá tradiční celosvětové konzultace na exportní témata – E-MEET EXPORT 2020,“ doplňuje Tauberová.

S dotazy se můžete obracet také na e-mail: migraceinfo@mpo.cz.

Detailnější informace k programům pomoci s ekonomickou migrací

K aktuální situaci se vstupem do České republiky, povinnostem zaměstnavatelů i cizinců a možnostem vládních programů pomoci s ekonomickou migrací uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery informativní webinář.

Pravidla pro vstup na území ČR

Pro cestování do České republiky je rozhodující riziko nákazy v dané zemi. Pokud někdo přijíždí ze země s nízkým rizikem nákazy, není jeho vstup nijak limitován nad běžné zákonné požadavky (s výhradou aktuálního omezení volného pohybu v ČR).

Výjimka vstupu cizinců v hospodářském zájmu ČR

Výjimka mají klíčové obchodní návštěvy nutné k dokončení jednání k uzavření smluv, předání či převzetí zboží apod. Žádost musí obsahovat informaci, v čem spočívá hospodářský zájem v ČR v daném případě, dále jména a čísla pasů cizinců, jejich odjezd a příjezd a místo podání žádosti. Žádost posuzuje MPO a musí být zaslána vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi.

Informace o:

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme