MPO předloží na jednání vlády novelu, která umožní sdílení vyrobené energie

Novela energetického zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) umožní sdílení vlastní vyrobené energie mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.

MPO vypořádalo připomínky z meziresortního připomínkového řízení a od Legislativní rady vlády. Nyní novelu vložil resort do elektronické knihovny eKLEP. MPO předpokládá, že by o ní vláda měla jednat ve středu 21. června.

Ilustrační fotografie

„Naše novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky. Díky ní budou moci domácnosti, obce, firmy nebo školy vyrábět vlastní energii, především z obnovitelných zdrojů, a následně si ji mezi sebou sdílet. Výsledkem budou nižší výdaje za energie, zvýšení energetické nezávislosti jednotlivců i společnosti a v neposlední řadě také pozitivní vliv na životní prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V návrhu zákona ministerstvo zavádí tři nové koncepty – aktivní zákazník, energetické společenství a sdílení energií. Aktivní zákazník, tedy zákazník, který vyrábí elektřinu, bude moci sdílet elektřinu s dalšími 10 zákazníky. Bude to možné bez jakéhokoliv územního omezení.

„Typickým příkladem je jedinec, který si vyrábí elektřinu na střeše své chaty, ale využívá ji jen přes víkend a přes týden si vyrobenou elektřinu posílá do bytu ve městě,“ říká ministr Síkela s tím, že to ale může být i skupina několika osob, například rodina, která si na jedné nebo na několika svých nemovitostech vyrábí elektřinu a následně se o ni dělí.

Energetické společenství pak bude určené pro sdílení elektřiny v rámci větších skupin. Elektřinu bude možné sdílet mezi 1000 členy společenství. Ti mezi sebou budou moci sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky. Sdílení v těchto větších skupinách bude možné na území až tří obcí s rozšířenou působností.

Ilustrační fotografie

Základním principem, ze kterého vychází sdílení elektřiny a se kterým pracuje také evropská legislativa, je lokální výroba a spotřeba energie. „Důležité je, že komunitní energetika je od slova komunita, nemá jít o mnohatisícové skupiny lidí. Například v Rakousku je nyní 1400 společenství a jedno má v průměru mezi 4 a 5 členy,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energeticky a jaderných zdrojů René Neděla.

Pro sdílení elektřiny je také nutný vznik IT systému, který toto umožní. Tímto systémem bude Elektroenergetické datové centrum (EDC), jehož náběh bude postupný, v první fázi bude EDC zajišťovat výměnu dat, která budou souviset se sdílením elektřiny. Akcionáři EDC budou provozovatelé přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních soustav PREdistribuce, ČEPS Distribuce a EG.D. Cílové řešení by mělo fungovat od roku 2026.

Na novelu zákona bude navazovat změna tarifní struktury, na jejíž aktualizaci pracuje Energetický regulační úřad. Návrh novely zákona zavádí také definici zranitelného zákazníka na principu zdravotní zranitelnosti. Pro zranitelné zákazníky návrh zavádí vybraná ochranná opatření, jako je například zajištění dodávky elektřiny po dobu 3 měsíců, nebo zvláštní přístup ke komunikaci zranitelného zákazníka s jeho dodavatelem a distributorem elektřiny.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme