MPO představilo vizi e-governmentu na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě

Na začátku dubna 2019 se v Hradci Králové uskutečnil již 22. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Na 2000 odborníků diskutovalo např. o e-governmentu, chytrých městech či digitalizaci stavebního řízení.Digitalizace a inovace jsou nezbytnou podmínkou dalšího průběžného zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

„Základním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu je odstraňovat legislativní a obchodní bariéry a podporovat české firmy při využívání technologických příležitostí a digitální ekonomiky tak, aby měly co nejlepší podmínky dostat se na špičku ve svých oborech,“ uvedla na konferenci ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Nejdůležitějším dokumentem je v současné době Inovační strategie České republiky 2019 – 2030: Czech Republic the Country for the Future, jejímž základním cílem je zařadit Českou republiku během příštích dvanácti let mezi nejinovativnější státy Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti. Za stejným účelem připravilo MPO Národní strategii v oblasti umělé inteligence, která bude do konce dubna 2019 předložena vládě ke schválení a následně předána Evropské komisi.

Předpokladem využití digitálních služeb Společnosti 4.0 je jejich dostatečná dostupnost kdykoli a kdekoli. MPO se soustředí na úkoly související s rozvojem infrastruktury, budováním telekomunikačních sítí a digitalizací televizního a rozhlasového vysílání.

Hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti e-governmentu je – v souladu s celostátním programem Digitální Česko – zajistit poskytování všech služeb rezortu digitálně a přívětivě. MPO proto vypracovalo novou Informační koncepci, která rozpracovává principy digitalizace na úroveň konkrétních rozvojových projektů.

Největší počet interakcí s podnikateli v rezortu MPO mají služby živnostenského rejstříku. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo do ostrého provozu novou službu, kterou chce budoucím i stávajícím podnikatelům umožnit úplné a komfortní elektronické podání ve věcech živnostenského podnikání, tj. např. ohlásit živnost, oznámit změnu údajů, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění apod.

Oproti dřívějšímu způsobu elektronického podání si nemusí podnikatelé stáhnout a instalovat aplikaci na svém počítači, ale mohou používat interaktivní webové formuláře s možností automatického předvyplnění údajů o podateli vedených v živnostenském rejstříku a základních registrech.

Mezi další připravované digitalizované služby pro veřejnost patří rozvoj webového portálu Licenční správy nebo spolupráce s Hospodářskou komorou na projektu Právní elektronický systém, který podnikatelům zjednoduší plnění povinností a umožní lepší orientaci v jejich povinnostech.

MPO také soustředilo veškeré formuláře pro podnikatele na portálu BusinessInfo. Formuláře je možné vyhledávat dle různých kritérií – podle institucí, oborů, nejčastější formuláře či fulltextové vyhledávání. V neposlední řadě MPO připravuje projekt „Kontrolní web“, který umožní snížení časové a administrativní náročnosti kontrol u podnikatele.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme