Stát nabízí dotace na energetické úspory. Pro obce a firmy má připraveno 200 milionů korun

Zpracování místní energetické koncepce a Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští příjem žádostí ve dvou výzvách, které se zaměřují na úspory energií obcí a firem.

Výzvy jsou financovány z Národního plánu obnovy (NPO) a je možné je podávat do 30. 6. 2025 prostřednictvím portálu AIS MPO.

Ilustrační fotografie

„Energetické úspory budou hrát klíčovou roli v další budoucnosti naší energetiky, zejména v kontextu dekarbonizace. Proto jsme připravili dvě výzvy z NPO, které obcím a firmám pomohou s přípravou komplexní energetické koncepce a se vstupní analýzou energetického managementu. Díky tomu budou moci optimalizovat a dlouhodobě vyhodnocovat svoji spotřebu energie, což povede ke snížení nákladů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora Zpracování místní energetické koncepce je určena na zpracování místní energetické koncepce. Jedná se o návrh komplexního řešení na zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě, které má optimalizovat spotřebu. Obce do 5 tisíc obyvatel mohou získat až 450 tisíc korun s 95procentní výší způsobilých výdajů, obce od 5 do 10 tisíc obyvatel až 500 tisíc korun s 90procentní výší způsobilých výdajů a obce nad 10 tisíc obyvatel mohou získat až 550 tisíc korun s 85procentní výší způsobilých výdajů. Celková alokace je 150 milionů korun. Z poskytnuté dotace bude možné financovat jak výdaje na zpracování koncepce, tak například výdaje na tisk nebo grafickou úpravu.

Dotace Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pomůže firmám a obcím se snižováním provozních nákladů. Součástí Zavedení energetického managementu je i vstupní analýza nemovitostí, která určí potenciální energetická opatření. Díky energetickému managementu mohou podnikatelé a obce identifikovat případné ztráty energií, optimalizovat spotřebu energií a snížit tak své náklady.

Ilustrační fotografie

„V této výzvě financujeme přípravu základních dokumentů, definici procesů a výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Připraveno máme 50 milionů korun s tím, že v rámci jedné žádosti lze získat až 550 tisíc korun s 95procentní výší způsobilých výdajů,“ říká ředitel energetické účinnosti a úspor Ján Čiampor.

Žádosti je možné podávat on-line prostřednictvím portálu AIS MPO do 30. 6. 2025. Znění obou výzev najdete na webu MPO. Více informací k úsporám energií najdete na webu www.energiezamene.cz a www.mpo-efekt.cz. Každý všední den můžete také volat na informační linku 1212.

Že je o tyto důležité aktivity vedoucí k úspoře elektrické energie velký zájem, dokazuje již první den otevření výzev. Ve výzvě Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu bylo první den podáno 28 žádostí a ve výzvě Zpracování místní energetické koncepce dokonce 57 žádostí.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme