MPO připravilo seminář k projektu malého modulární reaktoru americké společnosti NuScale

Společnost NuScale Power, LLC. z USA představila na Ministerstvu průmyslu a obchodu zástupcům českého průmyslu, vědecko-výzkumné a univerzitní sféry projekt malého modulárního reaktoru.Projekty malých modulárních reaktorů jsou v poslední době stále více diskutovány jako vhodné nízkoemisní alternativy pro zajištění dodávek elektrické energie, eventuálně i tepla. Netýká se to jen těžko přístupných obydlených oblastí v různých koutech světa, pro které byly původně určeny, ale lze je stejně tak dobře využít např. v lokalitách po odstavených uhelných elektrárnách či pro teplofikaci měst.

Basic design reaktoru společnosti NuScale je koncipován modulárně, umožňuje redundantní zapojení dvanácti reaktorů o jednotkovém výkonu 50 MWe. Toto řešení přináší mnohé výhody především v jednoduchosti, vyrobitelnosti, dopravitelnosti a nízkých provozních nákladech. Projekt, který je založen na pasivních bezpečnostních systémech právě, prochází důkladných procesem licencování NRC (The Nuclear Regulatory Commission / americký jaderný dozor) ve Spojených státech.

Seminář přinesl velmi zajímavou diskuzi nejen o řešení projektu, ale také o možnostech spolupráce českých firem s americkými, což byl hlavní cíl semináře. Zúčastnilo se jej na 50 osob. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu náměstek ministra pro energetiku René Neděla, za americkou stranu pak ředitel European Regional Office na ministerstvu energetiky USA (The Department of Energy) a zástupce velvyslanectví Spojených států amerických v České republice Daniel Milstein.

Společnost NuScale vytváří dodavatelský řetězec pro projekty ve Spojených státech amerických. Pro projekty v Evropě je vznik dodavatelského řetězce teprve na samém začátku. Společnost NuScale proto české firmy seznámila s možností zapojení do řetězce. Nejvýznamnější prostor pro český průmysl při výstavbě se nabízí v části turbínového ostrova, balance of plant, a také při realizaci staveb a konstrukcí. Společnost NuScale je připravena dále a podrobněji diskutovat možnosti zapojení českých firem do vznikajícího evropského dodavatelského řetězce.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme