MPO: Rychlejší čerpání dotací z OP PIK pomůže ekonomice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), s ohledem na pandemii koronaviru, doporučuje podnikatelům, aby včas dokončili projekty z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nově je resort připraven schválit prodloužení projektů i za nejzazší termín pro jejich ukončení.

„Evropské peníze mohou být v současné době pozitivním zdrojem pro nastartování a stabilizaci ekonomiky v České republice. Naším cílem je proto akcelerace čerpání prostředků, s čímž nám mohou pomoci podnikatelé svým odpovědným přístupem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

MPO apeluje na příjemce, aby aktivně komunikovali s projektovými manažery Agentury pro podnikání a inovace, plně využívali všech vlastních i poradenských kapacit a snažili se i přes nepříznivý stav dbát na řádné a úspěšné dokončení projektů.

V minulém týdnu již došlo k prodloužení lhůt pro příjem žádostí v neukončených dotačních výzvách. Nově budou schvalovány všechny žádosti o prodloužení realizace projektů, u kterých prokazatelně došlo k negativnímu ovlivnění plánované realizace šířením virové nákazy Covid-19. Nadále je však nezbytné dodržet termíny pro opravu formálních náležitostí žádostí či dokládání povinných příloh k rozhodnutí o poskytnutí dotace.

„MPO usiluje o co nejrychlejší distribuci prostředků koncovým příjemcům. Plošné prodlužování lhůt by mohlo tuto snahu, která představuje stovky milionů proplacených prostředků měsíčně a kterou průběžně plníme, negativně ovlivnit,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

Ministerstvo zároveň oznamuje, že i přes překročení alokace 500 mil. Kč v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III nebude přerušen příjem nových žádostí. Informace o možném předčasném ukončení příjmu budou včas zveřejněny s ohledem na probíhající monitorování disponibilních prostředků.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme