MPO vložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh Exportní strategie ČR 2023-2033

Transformace tuzemské ekonomiky, posilování globálních ambicí, zlepšování postavení českých firem nebo diverzifikace na exportních trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novou Exportní strategii České republiky, která určí směr českého exportu na příštích deset let. Resort tuto strategii zaslal ostatním resortům k připomínkám.

„Vedle podpory samotného exportu nově klademe důraz na posilování trvalého působení přímo na zahraničních trzích – zakládání zastoupení, poboček a investic v zahraničí. Tím, že českým firmám otevřeme dveře k novým příležitostem a pomůžeme jim usadit se na daném trhu, přispějeme k jejich odolnosti vůči případným budoucím krizím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ilustrační fotografie

„Zároveň se vydáváme směrem od plošné podpory zaměřené na kvantitu ke specifické podpoře s důrazem na kvalitu. Budeme se tak specializovat na konkrétní obory, nabízet komplexní řešení a více tak profilovat nabídku služeb státu. Pracovat chceme zejména s technologickými doménami, jako jsou 3D tisk, umělá inteligence, aplikace principů cirkulární ekonomiky či smart řešení využívající digitalizaci. Domény jsou založené na inovacích, které ministerstvo považuje za základ konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnoty. Nadále však platí, že budeme podporovat i tradiční obory,“ dodává ministr.

Vizí exportní strategie je posílení role českých firem v globálních hodnotových řetězcích a jejich úspěšnější uplatnění především na trzích mimo EU. „Tato nová strategie nám pomůže v hledání nových národních šampiónů, inovativních firem a poskytovatelů finálních produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Síkela.

Exportní diverzifikace, která zůstává jedním ze tří hlavních cílů strategie, bude podpořena dlouhodobým sektorově zaměřeným působením v teritoriích. To bude založeno na kontinuálním působení v teritoriu mixem proexportních nástrojů od podpory marketingu, přes poskytované asistenční služby až k zajišťování exportního financování. Použití těchto nástrojů a aktivit v daném teritoriu na sebe musí navazovat a sledovat dlouhodobé cíle.

Strategie také počítá s rozvíjením proexportního ekosystému, který zahrnuje služby a podpory pro firmy v různých fázích podnikání – od nápadu, přes rozvoj podnikání, až po internacionalizaci, včetně zajištění financování. S tím úzce souvisí identifikace potenciálních inovativních exportérů a adekvátní nabídka podpory. „Propojováním poskytovaných podpor, a díky tzv. principu No wrong door, zvýšíme efektivitu celého systému podpory podnikání a tím také posílíme multiplikační efekt. Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu,“ říká mistr Síkela.

Návrh strategie byl konzultován s hlavními partnery MPO v oblasti podpory exportu, a to jak ze státní správy, tak s podnikateli. Projednání a schválení vládou resort předpokládá po jednání červencové tripartity, které je v tuto chvíli naplánováno na 10. července 2023. Díky tomu bude prostor na zapracování případných připomínek sociálních partnerů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme