MPO zveřejnilo seznam příjemců podpory v programech COVID I, EXPANZE – COVID a COVID II

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje seznamy příjemců podpořených k 26. květnu 2020 v programech COVID I a II prostřednictvím úvěrů a záruk.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky z fondů EU, u kterých jsou za účelem transparentnosti standardně zveřejňovány souhrnné seznamy podpořených operací, rozhodlo se Ministerstvo zveřejnit podporu prostřednictvím svých webových stránek. Ministerstvo postupuje podobně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost u dotačních projektů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme