MSP během pandemie nejvíce využívaly opatření na podporu solventnosti

Evropská komise vydala zprávu, která se zabývá opatřeními zavedenými členskými státy během pandemie koronaviru na podporu solventnosti malých a středních podniků (MSP).

Členské státy zavedly řadu opatření, mezi která patří například dluhová moratoria, opatření na podporu zachování počtu zaměstnanců nebo různá fiskální opatření. Zpráva uvádí, že největšími příjemci zavedené podpory byly menší podniky, přičemž nejčastěji využívaly opatření na zachování počtu zaměstnanců.

Rizikem je nyní nárůst počtu insolvencí z důvodu postupného snižování podpůrných nástrojů.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Koronavirus | Podnikání v EU

Doporučujeme