Může být státní agentura inovativní? TA ČR dokazuje, že ano

Martin Bunček, ředitel kanceláře TA ČR, říká, že stát přes ni podporuje aplikovaný výzkum a inovace už více než čtyřmi miliardami korun ročně.O Česku se v médiích i mezi lidmi často mluví jako o levné montovně. Mnoho firem skutečně původně přišlo do země za dostupnou pracovní silou, situace se ale postupně mění. Jedním z hlavních důvodů je vývoj na trhu práce, kde se nedostatek zaměstnanců projevuje rychlým tempem růstu mezd. Kromě toho si ale stále více podniků uvědomuje, že pokud chtějí být konkurenceschopné dlouhodobě, musejí vsadit na inovace a výzkum.

Zájem na tom, aby se ekonomika modernizovala a přibližovala se nejvyspělejším zemím světa, má také stát. I proto v roce 2009 vznikla Technologická agentura ČR, jež má za cíl podporovat aplikovaný výzkum a inovativní projekty. Za deset let existence rozdělila v nejrůznějších programech přes 22 miliard korun a její finanční možnosti rostou. Nyní už přes TA ČR proudí k vědeckým týmům a inovativním projektům více než čtyři miliardy korun ročně.

Méně administrativy

„Označovat Česko za pouhou montovnu není fér vůči stovkám firem a tisícům výzkumníků, kteří investují energii, čas a peníze do projektů s potenciálem měnit životy každého z nás k lepšímu. V Technologické agentuře ČR děláme všechno pro to, aby se tito lidé mohli naplno věnovat tomu, co umějí nejlépe – výzkumu, vývoji a přenosu jejich výsledků do praxe,“ říká ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček. Zdůrazňuje, že nemá na mysli jen finanční podporu, ale také snižování administrativní zátěže pro ty, kteří se o dotace ucházejí.

Podstatná změna, jež se týká procesu přijímání návrhů projektů do veřejných soutěží, například zajistila, že zatímco dříve byli uchazeči kvůli absenci některých povinných dokumentů automaticky vyřazováni ze soutěže, nyní mají šanci některé podklady v průběhu formální kontroly doplnit. „Od příjemců prostředků už také údaje, které je možné automaticky stahovat ze státních registrů,“ popisuje další zjednodušení Bunček.

Administrativně méně náročné přihlašování, administrace a vyhodnocování projektů mají za cíl motivovat k čerpání podpory TA ČR mimo jiné i výzkumníky a podniky, jejichž inovace směřují k řešení problémů, se kterými se Česká republika potýká. Jde třeba o změny klimatu a sucho, na něž je vyčleněna hned polovina z 3,8 miliardy korun v programu Prostředí pro život, jenž bude TA ČR mezi lety 2020 a 2026 spravovat. 

2400 projektů

TA ČR za deset let své existence podpořila již 2400 inovativních projektů. Mezi nimi byl například i ten, který umožňuje zachránit stehenní kost, a tím i funkčnost celé dolní končetiny u dětí, jež trpěly nádory kostí. Bez speciálních rostoucích endoprotéz vyvinutých za podpory TA ČR ve spolupráci firmy Beznoska a Masarykovy univerzity v Brně by to nebylo možné. TA ČR podporuje výzkum napříč všemi oblastmi. Podporu získala například i firma Honeywell ve spolupráci s experty z Fakulty strojní ČVUT. Ti vyvinuli nové algoritmy řízení tepelných čerpadel, která dokážou mnohem lépe reagovat na měnící se podmínky provozu. To přináší vysoké energetické úspory a ekologickou šetrnost zařízení.

Pro správné nastavení podpory aplikovaného výzkumu je důležitá dobrá znalost českého inovačního prostředí. TA ČR dlouhodobě monitoruje tuzemský inovační ekosystém prostřednictvím aktivity INKA – mapování inovačních kapacit. Na základě speciální metodiky provádí mapování inovačních kapacit sběrem primárních dat od českých inovativních firem, a to bez ohledu na zapojení firem do dotačního prostředí, čímž podstatně lépe pokrývá celý inovační ekosystém ČR. Analytické výstupy ze získaných dat pak slouží k nastavení programů a veřejných soutěží TA ČR tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby českých firem.

S aktivitami vedoucími ke snižování administrativní náročnosti šlo ruku v ruce i spuštění aplikace Starfos, která umožňuje vyhledávání v projektech VaVaI podpořených z veřejných prostředků. Jeho hlavní funkcionalitou je kvalitní fulltextové vyhledávání podle zadaných klíčových slov a zvolených analytických filtrů. Kromě samotného vyhledávání v českém nebo anglickém jazyce nabízí Starfos detailní informace o každém projektu či výsledku, ke kterým hledá další podobné projekty či výsledky. „V současnosti připravujeme rozšíření o vyhledávání nad organizacemi, které nám umožní identifikovat, kterými oblastmi výzkumu se tyto organizace zabývají a se kterými dalšími subjekty spolupracují,“ doplnil Bunček.

Díky tomu, že se TA ČR dlouhodobě osvědčila, dostala pod svoje křídla od roku 2019 také administraci výzkumných programů ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a dopravy. Příkladů úspěšného výzkumu a uvedení inovací do praxe, jako byla tepelná čerpadla, rostoucí endoprotézy či nový způsob průmyslové výroby distančních tkanin z vysokopevnostního polyesterového hedvábí, tak bude za podpory TA ČR přibývat.

Převzato z časopisu Profit.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme