Myanmar oživuje svůj textilní průmysl, poptává stroje, materiály i služby

Myanmarské oděvnictví představuje vedle zemědělských produktů hlavní vývozní artikl země. Látky, materiály i stroje se přitom většinou do země dováží.

Zesilující sankce vůči Myanmaru společně se zpřísňujícími se nároky na sociální a environmentální hlediska navíc vyvolávají zvýšenou poptávku po vzdělávání pracovníků i certifikaci firem a jejich výrobků.

Ilustrační fotografie

Oděvnictví zažilo v zemi značný rozmach v letech 2012–2020, během nichž celkový rozsah vyrobených a vyvezených oděvů vzrostl z jedné na pět miliard USD. 54 % z těchto vývozů směřovalo do EU, díky čemuž se EU jako celek stala třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem Myanmaru (po Číně a Thajsku). V zemi působí 770 oděvních závodů, které fungují jako dodavatelé zahraničních módních značek. Působí většinou na bázi CMP (cutting, manufacturing and packing), kdy odebírají veškeré vstupy od zadavatele zakázky a následně zasílají zpět hotové výrobky připravené k prodeji.

V průběhu pandemie došlo ke globálnímu poklesu poptávky po oděvech. Vojenský převrat v Myanmaru v roce 2021 dále prohloubil pokles zájmu o myanmarské zboží z důvodu všeobecné nestability v zemi, která pro výrobu znamenala především výpadky v logistice a dodávkách energií.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Řada módních značek přerušila spolupráci s myanmarskými dodavateli také z důvodu rostoucí citlivosti spotřebitelů, regulátorů a investorů na etické, sociální a environmentální dopady výroby, kde myanmarské firmy často stále zaostávají, a to i za dalšími zeměmi v regionu, které jsou podobným způsobem zapojené do dodavatelských řetězců světového oděvnictví. V důsledku těchto trendů v posledních dvou letech na 100 závodů přerušilo či podstatně omezilo výrobu.

Veškerý materiál se dováží

Od poloviny roku 2022 dochází k postupnému oživení celého sektoru, objem výroby a exportů vzrůstá, stejně jako dovoz vstupů pro výrobu. Právě zde vzniká příležitost pro exportéry, neboť dovážen je nejen veškerý materiál pro výrobu (látky, krajky, zipy, knoflíky a podobně), který je obvykle specifikován a často i přímo dodáván zadavatelem konkrétní zakázky, ale vzrůstá poptávka i po obalových materiálech a balících linkách a strojích užívaných v oděvní výrobě. Oděvní závody dále poptávají spolehlivé zdroje a rozvody elektřiny, aby mohly udržet výrobu i během stále častějších a déle trvajících výpadků a odstávek rozvodné sítě.

Oděvní firmy také poptávají celou řadu služeb, a to v oblasti finančních transakcí, logistiky a vzdělávání zaměstnanců. Rostoucí požadavky odběratelů na sociální a environmentální kritéria (ESG) vedou ke zvýšené poptávce po certifikačních službách. Zařazení Myanmaru na takzvanou černou listinu mezivládní organizace FATF zase zvyšuje poptávku po službách souvisejících s identifikací rizik (enhanced due diligence).

Ilustrační fotografie

Noví hráči chtějí vlastní zdroje

Zároveň lze pozorovat rostoucí zájem o vertikální integraci dodavatelského řetězce, tedy o posílení výroby vstupů pro oděvnictví přímo v zemi. V zemi pozvolna začíná pěstování a zpracovávání bavlny a byla uvedena do provozu první továrna na výrobu zipů.

Lze očekávat, že tento trend bude dále pokračovat a přinese s sebou poptávku také od rostoucího počtu výrobců vstupů, tedy pěstitelů a zpracovatelů textilních plodin či výrobců kovových a plastových aplikací pro oděvy. Tito nově rodící se hráči v myanmarském oděvnictví budou v rostoucí míře poptávat zemědělskou techniku a přípravky (v případě pěstitelů), stejně jako celou řadu strojního vybavení pro úpravu a předení, tkaní či pletení látek, zpracování a lisování plastů, výroby forem a podobně.  Souvisí s tím i doprovodné služby, jako je školení či servis.

České firmy, které se se svými výrobky a službami chtějí zapojit do oživení myanmarského oděvnictví, mají k dispozici celou řadu zdrojů informací i pomoci. Právě v oděvním sektoru je značně aktivní Evropská obchodní komora v Myanmaru (EuroCham Myanmar), která má i vlastní specializovanou oděvní sekci. EuroCham Myanmar také za podpory EU a německé organizace Sequa realizuje projekt MADE in Myanmar, kde poskytuje technickou a další asistenci oděvním firmám, aby snáze dostály novým požadavkům pro vstup na evropský trh.

České firmy se mohou se svými dotazy a žádostmi o služby obrátit přímo na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rangúnu. Cenným zdrojem pomoci při pronikání na myanmarský trh je rovněž program PROPEA, v jehož rámci prověřená poradenská společnost nabídne za zvýhodněných podmínek své služby při hledání místních obchodních partnerů a při vyřizování potřebných náležitostí pro uskutečnění vývozu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar). Autor: Kamil Pikal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Myanmar | Zahraničí

Doporučujeme